Skip to content

W związku z wprowadzeniem dn. 20 lipca 2018 r. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 3 lipca 2018 r. nie wszczyna się przewodów doktorskich po 30 kwietnia 2019 r.

Przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. przeprowadzane są na podstawie:

 

WAŻNE: Przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www