Skip to content

Studenckie praktyki zawodowe

PRAKTYKA lub STAŻ w jednostkach Krakowskiego Holdingu Komunalnego?! – DOWIEDZ SIE WIĘCEJ!

 

Praktyki – krok po kroku:
  1. Uzgodnienie miejsca, terminu i programu praktyki z podmiotem gospodarczym i opiekunem praktyk.
  2. Przygotowanie i podpisanie „porozumienia” w dwóch egzemplarzach w kolejności przez: podmiot-opiekun-pełnomocnik przed rozpoczęciem praktyki.
  3. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.
  4. Uzyskanie zaliczenia praktyki u opiekuna praktyk na podstawie „zaświadczenia” (załącznik nr 3) i sprawozdania z praktyk z potwierdzeniem odbycia praktyk.

 

Pełnomocnik dziekana WIŚiE ds. praktyk studenckich: dr inż. Karolina Łach. 

Sprawdź terminy konsultacji.

Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
pok. 111, bud: WIŚiE (W-2)  ul. Warszawska 24

tel. 12 628 28 64 lub 12 628 2844

e-mail: klach@pk.edu.pl lub karolina.lach@pk.edu.pl

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2022/2023

(studia stacjonarne i niestacjonarne):

kierunek: inżynieria środowiska

kierunek: energetyka 

kierunek: odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalnadr inż. Jan Porzuczek

kierunek: inżynieria i gospodarka wodna  dr inż. Andrzej Mączałowski

kierunek: geoinformatyka mgr inż. Justyna Pamuła

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka Przestrzenna dr inż. Marek Bodziony

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Inżynieria Czystego Powietrza – dr hab. inż. Anna Czaplicka

 

W sprawie praktyk prosimy kontaktować się  z opiekunem wyznaczonym dla danego kierunku.


 

Wzory dokumentów do pobrania:
  1. Porozumienie pomiędzy Uczelnią a Podmiotem zewnętrznym umożliwiającym realizację praktyki zawodowej studenta
  2. Oświadczenie studenta o braku kolizji praktyk z zajęciami dydaktycznymi
  3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej wraz ze sprawozdaniem z jej przebiegu
  4. Regulamin Praktyk

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www