Skip to content

Skład Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Przewodniczący:

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK

 

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz

prof. dr hab. inż. Sławomir Grądziel

prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń

prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale

prof. dr hab. inż. Dawid Taler

prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski

prof. dr hab. inż. Wiesław Zima

dr hab. inż. Andrzej Bielski, prof. PK

dr hab. inż. Piotr Cisek, prof. PK

dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK

dr hab. inż. Marta Cebulska, prof. PK

dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK

dr hab. inż. Anna Czaplicka, prof. PK

dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK

dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK

dr hab. Paweł Hachaj, prof. PK

dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK

dr hab. inż. Karol Kaczmarski, prof. PK

dr hab. Mariola Kędra, prof. PK

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK

dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK

dr hab. inż. Zbigniew Mucha, prof. PK

dr hab. inż. Damian Muniak, prof. PK

dr hab. inż. Marzena Nowak-Ocłoń, prof. PK

dr hab. inż. Bernadetta Pasierb

dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK

dr hab. inż. Anna Szafarczyk, prof. PK

dr hab. Tomasz Ściężor, prof. PK

dr hab. inż. Marcin Trojan, prof. PK

dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK

dr hab. inż. Tomasz Baczyński

Osoby uczestniczące w obradach Rady Naukowej z głosem doradczym:

prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski

prof. dr hab. inż. Jan Taler

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www