Skip to content

Skład Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Przewodniczący: dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK

 

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz

prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń

prof. dr hab. inż. Dawid Taler

prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale

prof.dr hab. inż. Bohdan Węglowski

prof. dr hab. inż. Wiesław Zima

dr hab. inż. Andrzej Bielski, prof. PK

dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK

dr hab. inż. Marta Cebulska

dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK

dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK

dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK

dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK

dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK

dr hab. Mariola Kędra, prof. PK

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK

dr hab. inż. Damian Muniak, prof. PK

dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK

dr hab. inż. Marcin Trojan, prof. PK

dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK

dr hab. inż. Tomasz Baczyński

dr hab. inż. Anna Czaplicka

dr hab. Paweł Hachaj

dr hab. inż. Zbigniew Mucha, prof. PK

dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK

dr hab. Tomasz Ściężor

 

 

Osoby uczestniczące w obradach Rady Naukowej z głosem doradczym:

prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski

prof. dr hab. inż. Jan Taler

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www