Skip to content

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze  Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu…

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i…

Informacja o wyniku konkursu z dnia 29.06.2023 dot. stypendium dla studenta w ramach projektu OPUS (NCN)

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej Nazwa stanowiska: Stypendysta (student) Data ogłoszenia: 29.06.2023 Termin składania ofert: 31.08.2023…

Konkurs dot. stypendium dla studenta w ramach projektu OPUS (NCN)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Energetyki (Ś-2) w ramach projektu: „Innowacyjny system z…

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6)

Wymiar etatu: pełny etat; Liczba dostępnych stanowisk: 2; Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesiące; Reprezentowana dyscyplina naukowa:…

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że w przypadku aplikowania na stanowiska pracy ogłoszone na stronie PK:

 1. administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków,
 2.  kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – tel. 12 628 22 37, e-mail: iodo@pk.edu.pl,
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy na PK,
 4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji określony w ogłoszeniu,
 6. osoba aplikująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. osoba aplikująca ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. podanie przez aplikującego danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy,
 9. przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www