Skip to content
Zarządzenie Dziekana WIŚIE PK nr 2/2023 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zatrudniania na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych
Procedura zatrudniania na stanowisku profesora w grupie pracowników dydaktycznych 2023
Zarządzenie Dziekana WIŚIE PK nr 1/2023 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Kryteriów wyboru wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych
Kryteria wyboru wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo dydaktycznych 2023
Zarządzenie Dziekana WIŚiE PK z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zasad wynagradzania za artykuły naukowe i patenty w roku 2022
Zarządzenie Dziekana WIŚiE PK z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie wprowadzenia oficjalnej nazwy Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w języku angielskim

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www