Skip to content

Zachęcamy pracowników i studentów WIŚIE PK do zgłaszania uwag i propozycji ewentualnych zmian w sposobie funkcjonowania Wydziału w zakresie dydaktycznym i administracyjnym. Zgłoszenia są anonimowe i zostaną przekazane bezpośrednio do władz Wydziału.
Czekamy na Państwa opinie, uwagi i wnioski.

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www