Skip to content

Dane adresowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
bud. W-2

Biuro Dziekana

telefon: +48 12 628 2801 
e-mail: biuro.dziekana.wisie@pk.edu.pl
faks: +48 12 628 3080
budynek W-2, pok. 316-317 (III piętro)

Informujemy, że anonimowe wnioski, zgłoszenia i opinie można przekazać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza na stronie opinie i wnioski.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

tel: +48 12 628 2809 
e-mail: rws@pk.edu.pl
budynek W-2, pok. 2 (parter)

Administracja Wydziału

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik podawczy
pok. 301, e-mail: s-0@pk.edu.pl (tylko sprawy natury ogólnej, studenci proszeni są o kontakt z właściwym dziekanatem)

Administrator budynków W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 1, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl

Obsługa finansowa Wydziału
pok. 318, tel. 12 628 3029
e-mail: katarzyna.madras@pk.edu.pl

Jednostki Wydziału

Dziekanat Wydziału

   Godziny przyjmowania stron
poniedziałek
10:00 do 13:00
wtorek
10:00 do 13:00
środa
10:00 do 13:00
czwartek
nieczynne
piątek
10:00 do 13:00

Studia stacjonarne

W sprawach związanych z tokiem studiów, studenci proszeni są o kontaktowanie się bezpośrednio z osobą prowadzącą dany kierunek i stopień studiów:

Inżynieria środowiska I i II st., OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
Agnieszka Klimala, e-mail: agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095, pok. 320

Geoinformatyka I st., Inżynieria czystego powietrza I st., Inżynieria i gospodarka wodna I st., Energetyka II st.
Ilona Solińska, e-mail: ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095, pok. 320

Gospodarka przestrzenna I i II st.
Anna Rogóż, e-mail: anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805, pok. 319

Energetyka I st.
Agnieszka Mazur, e-mail: agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805, pok. 319

Studia niestacjonarne

Inżynieria środowiska I i II st., Energetyka I i II st.
Andrzej Kulig, e-mail: andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081, pok. 314

Pomoc materialna

Stypendia, sprawy socjalne
Anna Hodbod, e-mail: anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097, pok. 321

Odbiór dyplomów, studia III stopnia

tel. 12 628 2805, w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Kierownik Dziekanatu

pok. 314, tel: 12 628 3081

Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)

Kierownik
dr hab. inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 12 628 2810, budynek W-2, pok. 225

Z-ca kierownika
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 12 628 2889, budynek W-2, pok. 212

Sekretariat
Marzena Kozik
budynek W-2, pok. 237
tel. 12 628 2810, 12 628 2812 
e-mail: s-1@pk.edu.pl

http://gigw.pl/

Katedra Energetyki (Ś-2)

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER, tel. 12 628 3554
Budynek Wydziału Mechanicznego

Z-ca kierownika:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski, tel. 12 628 3556

Z-ca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Marzena Nowak-Ocłoń, prof. PK, tel. 12 628 3777

Sekretariat:
mgr Dagmara Kocoń
Budynek Wydz. Mechanicznego
tel. 12 628 3762 lub 12 628 3560 
e-mail: ke@pk.edu.pl

https://ke.pk.edu.pl/

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3)

Kierownik
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 12 628 2088, budynek W-15, pok. 123 A

Z-ca kierownika
dr inż. Jarosław Bajer, prof. PK
tel. 12 628 2877, budynek W-2, pok. 406

Sekretariat
lic. Małgorzata Wojdak
budynek W-2, pok. 303
tel. 12 628 2830
e-mail: s-3@pk.edu.pl

http://vistula.wis.pk.edu.pl/

Katedra Technologii Środowiskowych (Ś-4)

Kierownik
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 12 628 2897, budynek W-2, pok. 427

Z-ca kierownika
dr inż. Piotr Beńko
tel. 12 628 2873, budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat
lic. Agnieszka Nowakowska
budynek W-2, pok. 404
tel. 12 628 2042
e-mail: s-4@pk.edu.pl

https://srodowisko.pk.edu.pl/

Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów (Ś-5)

Kierownik
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 12 628 3026, budynek W-2, pok. 119

Z-ca kierownika
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 12 628 3558, budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat
Ewa Wełna
budynek W-2, pok. 120
tel.12 628 28 60
e-mail: s-5@pk.edu.pl

http://s-5.wis.pk.edu.pl/

Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6)

Kierownik
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof PK
tel. 12 628 2804, budynek W-15, pok. 18 B

Sekretariat
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
budynek W-15, pok. 18A
tel. 12 628 2896
email: ok@pk.edu.pl

http://www.ok.pk.edu.pl/

Dane adresowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
bud. W-2

Sekretariat

Telefon: +48 12 628 2801
Faks: +48 12 628 3080

Adres e-mail na dziennik podawczy: s-0@pk.edu.pl
(tylko sprawy natury ogólnej, studenci proszeni są o kontakt z właściwym dziekanatem)

Informujemy że anonimowe wnioski, zgłoszenia i opinie można przekazać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza na stronie opinie i wnioski.

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www