Skip to content

Oferta współpracy badawczej

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK prace naukowo-badawcze realizowane są przez poszczególne jednostki. Szczegółowych informacji należy szukać na stronach internetowych naszych katedr/laboratorium:

 

Ś-1 – Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 – Katedra Energetyki 
Ś-3 – Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 – Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 – Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów 
Ś-6 – Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa

 

Badania naukowe na Politechnice Krakowskiej

http://pn2.pk.edu.pl/

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=1084&lang=pl

 


Instytucje finansujące badania:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/ 
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/
http://www.ncbir.pl/programy-i-projekty—obronnosc-bezpieczenstwo/

 

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna

 

Projekty i inicjatywy Ministerstwa
Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworząc programy ministra i konkursy. Nagradzamy najlepszych, wspieramy dobre praktyki, tworzymy dobre wzorce. Pomagamy zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieramy zespoły młodych wynalazców.

http://www.nauka.gov.pl/inicjatywy
http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

 

Fundusze europejskie
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady/
http://www.kpk.gov.pl/

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www