Skip to content

Dziekan – dr hab. inż. Stanisław M. RYBICKI, prof. PK

Prodziekani:

 1. prof. dr hab. inż. Sławomir GRĄDZIEL
 2. dr inż. Agnieszka FLAGA-MARYAŃCZYK, prof. PK
 3. dr inż. Piotr BEŃKO, prof. PK
 4. dr inż. Jarosław MÜLLER, prof. PK

Kierownicy katedr:

 1. dr hab. inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK – Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
 2. prof. dr hab. inż. Jan TALER – Katedra Energetyki (Ś-2)
 3. dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK – Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3)
 4. dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK – Katedra Technologii Środowiskowych (Ś-4)
 5. prof. dr hab. inż. Dawid TALER – Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów (Ś-5)
 6. dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK – Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6)

Członkowie:

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

 1. prof. dr hab. inż. Wiesław ZIMA
 2. prof. dr hab. inż. Bohdan WĘGLOWSKI
 3. dr hab. inż. Tomasz SOBOTA, prof. PK
 4. dr hab. inż. Michał ZIELINA, prof. PK

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr inż. Anna LENAR-MATYAS
 2. dr inż. Agnieszka GRELA
 3. dr inż. Małgorzata KRYŁÓW
 4. dr inż. Jarosław BAJER

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. mgr Agnieszka KALFAS-FIMA
 2. mgr Milena MIKUTA

Przedstawiciele Samorządu Studentów oraz przedstawiciele Samorządu Doktorantów:

 1. inż. Dominika GODEK
 2. mgr inż. Paulina ORMANIEC

Przedstawiciel związków zawodowych z głosem doradczym:

 1. dr inż. Krzysztof GŁÓD  (ZZ Solidarność)

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia z głosem doradczym:

 1. dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof. PK

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www