Skip to content

Rada Przedsiębiorców przy Katedrze Energetyki

Rada Przedsiębiorców przy Katedrze Energetyki zainaugurowała swoją działalność spotkaniem we wtorek 11.04.2023 r. 

Wręczenie dyplomów 07.06.2022

Dziekan WISIE PK, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK wręczył dyplomy 48 Absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: inżynieria środowiska, energetyka, OZE i infrastruktura komunalna, gospodarka przestrzenna oraz – po raz ostatni kierunku – budownictwo, którzy egzamin dyplomowy składali w 2022 roku.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz uroczyste nadanie imienia profesora Jerzego Kurbiela Laboratorium Technologii Wody i Ścieków

„Laboratorium Technologii Wody i Ścieków” na WIŚiE PK zgodnie z Uchwałą Senatu PK z dnia 23 lutego 2022 r., nosi imię profesora Jerzego Kurbiela. Przypominać o tym będzie pamiątkowa tablica, którą uroczyście odsłonięto 10 maja w obecności władz uczelni oraz zaproszonych gości i pracowników wydziału, a także rodziny zmarłego dwadzieścia lat temu profesora.

Otwarcie zmodernizowanego LABORATORIUM COWIK

„Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja” to odpowiadająca angielskiemu skrótowi HVAC nazwa najpopularniejszej od wielu lat specjalności na kierunku inżynieria środowiska. Teraz specjalność ta będzie jeszcze skuteczniej kształcić młodych instalatorów dzięki na nowo otwartemu, zmodernizowanemu LABORATORIUM COWIK (funkcjonującemu w ramach Laboratorium Ogrzewnictwa Wentylacji Klimatyzacji i Chłodnictwa na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki).

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 na WISiE PK

Rok akademicki ogłaszam za rozpoczęty! – tą tradycyjną formułą dziekan WISiE, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK dokonał 1 października 2021 roku Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022.

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www