Skip to content

Administracyjnie Wydział jest podzielony na  5 katedr, laboratorium oraz administrację wraz z dziekanatem

Na czele katedry lub laboratorium stoi kierownik. Kierownik katedry ma jednego lub dwóch zastępców.

Katedry WIŚiE

Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)

Strona www: http://gigw.pl/

Kierownik
dr hab. inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810, budynek W-2, pok. 225

Z-ca kierownika
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889, budynek W-2, pok. 212

Sekretariat
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812, budynek W-2, pok. 237

e-mail: s-1@pk.edu.pl

 

Katedra Energetyki (Ś-2)

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER, tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski, tel. 35 56


Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń, tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
https://ke.pk.edu.pl/

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3)

Strona www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/

Kierownik
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 20 88, budynek W-15, pok. 123 A

Z-ca kierownika
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877, budynek W-2, pok. 406

Sekretariat
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830, budynek W-2, pok. 303

e-mail: s-3@pk.edu.pl

Katedra Technologii Środowiskowych (Ś-4)

Strona www: https://srodowisko.pk.edu.pl

Kierownik
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897, budynek W-2, pok. 427

Z-ca kierownika
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873, budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042, budynek W-2, pok. 404

e-mail: s-4@pk.edu.pl

Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów (Ś-5)

Strona www: http://s-5.wis.pk.edu.pl/

Kierownik
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 12 628 30 26, budynek W-2, pok. 119

Z-ca kierownika
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58, budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat
Ewa Wełna
tel.12 628 28 60, tel/fax. 12 628 28 03
budynek W-2, pok. 120

e-mail: s-5@pk.edu.pl

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www