Skip to content

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej powstał w 2019 roku z połączenia 5 katedr tworzących Wydział Inżynierii Środowiska z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych (obecnie Katedra Energetyki). Pozwoliło to na stworzenie w ramach nowej jednostki silnego ośrodka kształcenia w obszarze dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Efektem tej decyzji Władz Politechniki jest ściślejsze niż dotychczas zespolenie struktury wydziału z dyscypliną naukową oraz spójność ze współczesnymi trendami w nauce światowej, gdyż nie można obecnie mówić o nowoczesnej energetyce bez uwzględniania aspektów środowiskowych, jednocześnie zaś współczesna inżynieria środowiska jest coraz mocniej zogniskowana na odnawialnych źródłach energii i minimalizacji jej konsumpcji przy zachowaniu wysokiego komfortu życia.

Prowadzone na WIŚiE kierunki studiów związane są z najważniejszymi wyzwaniami, z jakimi zmaga się obecnie ludzkość. To przede wszystkim potrzeba ograniczenia negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne (tzw. ecological footprint); zarzadzanie wodą w realiach zmian klimatycznych i rosnącej presji urbanizacyjnej; budowa tkanek nowoczesnych miast i metropolii, które zapewnią komfort życia mieszkańcom, ale nie kosztem środowiska; tworzenie nowych systemów zaopatrzenia ludności w energię odchodzących od tradycyjnych rozwiązań opartych na paliwach kopalnych.

Nasze studia przygotowują do pracy w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki, dając jednocześnie niezbędną świadomość zależności człowieka od przyrody oraz zagrożeń cywilizacyjnych. Zgodnie ze światowymi trendami uczymy jak nowoczesne, efektywne ekonomicznie technologie pozwalają mądrze korzystać z zasobów naturalnych. Kształcimy inżynierów inteligentnych miast.

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www