Skip to content

Skład osobowy

Kierownik dziekanatu
mgr inż. Andrzej Kulig
pok. 314
Dziekanat studia stacjonarne
mgr Anna Rogóż (GP1, GP2)
pok. 319
Agnieszka Klimala (IŚ2, IŚ1, OZE)
pok. 320
mgr Agnieszka Mazur (E1)
pok. 319
inż. Ilona Solińska (IŚ1, ICzP1, IiGW1, GI1, E2)
pok. 322
mgr Zoya Świerk
pok. 321
Dziekanat studia niestacjonarne
mgr inż. Andrzej Kulig
pok. 314
Pomoc materialna dla studentów
inż. Anna Hodbod
pok. 321
Dyplomy i sprawy absolwentów
mgr Agnieszka Mazur
pok. 319
Promocja wydziału
mgr Monika Piaskowska-Zastawniak
pok. 317

Dziekanat Wydziału

   Godziny przyjmowania stron
poniedziałek
10:00 do 13:00
wtorek
10:00 do 13:00
środa
10:00 do 13:00
czwartek
nieczynne
piątek
10:00 do 13:00

Studia stacjonarne

W sprawach związanych z tokiem studiów, studenci proszeni są o kontaktowanie się bezpośrednio z osobą prowadzącą dany kierunek i stopień studiów:

Inżynieria środowiska I i II st., OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
Agnieszka Klimala, e-mail: agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095, pok. 320

Geoinformatyka I st., Inżynieria czystego powietrza I st., Inżynieria i gospodarka wodna I st., Energetyka II st.
Ilona Solińska, e-mail: ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095, pok. 320

Gospodarka przestrzenna I i II st.
Anna Rogóż, e-mail: anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805, pok. 319

Energetyka I st.
Agnieszka Mazur, e-mail: agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805, pok. 319

Studia niestacjonarne

Inżynieria środowiska I i II st., Energetyka I i II st.
Andrzej Kulig, e-mail: andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081, pok. 314

Pomoc materialna

Stypendia, sprawy socjalne
Anna Hodbod, e-mail: anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097, pok. 321

Odbiór dyplomów, studia III stopnia

tel. 12 628 2805, w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Kierownik Dziekanatu

pok. 314, tel: 12 628 3081

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www