Skip to content

Aktualności WIŚiE PK

Konferencje

Konferencja Naukowo Techniczna organizowana przez krakowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

W dniach 26-27 października 2023r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w ramach  62-go Tygodnia Hydrotechnika i Melioranta  odbyła się Konferencja Naukowo Techniczna organizowana pod patronatem dr inż. Krzysztofa Wrzoska – Prezesa ZG SITWM przez krakowski Oddział Stowarzyszenia oraz Koło SITWM NOT działające przy Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej PK.

Studenci

Ranking do stypendium rektora

Ostateczny ranking do stypendium rektora na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych został udostępniony w ogłoszeniach eHMS/Wirtualny Dziekanat.

Nie znaleziono więcej wpisów.

Aktualności WIŚiE PK

Konferencje

Konferencja Naukowo Techniczna organizowana przez krakowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

W dniach 26-27 października 2023r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w ramach  62-go Tygodnia Hydrotechnika i Melioranta  odbyła się Konferencja Naukowo Techniczna organizowana pod patronatem dr inż. Krzysztofa Wrzoska – Prezesa ZG SITWM przez krakowski Oddział Stowarzyszenia oraz Koło SITWM NOT działające przy Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej PK.

Studenci

Ranking do stypendium rektora

Ostateczny ranking do stypendium rektora na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych został udostępniony w ogłoszeniach eHMS/Wirtualny Dziekanat.

Nie znaleziono więcej wpisów.

Aktualności PK

Projekt badawczy „Hub Energii Odnawialnej z niskim śladem węglowym dla zrównoważonych systemów grzewczych budynków” pod kierownictwem prof. Pawła Ocłonia z dofinansowaniem NCN

Projekt badawczy pt. „Hub Energii Odnawialnej z niskim śladem węglowym dla zrównoważonych systemów grzewczych budynków” zostanie zrealizowany na na Politechnice Krakowskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Paweł Ocłonia z WIŚiE PK. Na badania w ramach międzynarodowej kooperacji naukowców PK oraz Czech i Słowenii Narodowe Centrum Nauki przyznało środki finansowe w wysokości 1 582 100 zł.

Ekspercki głos w ważnych kwestiach: naukowcy z WIŚiE PK na V Międzynarodowym Kongresie Miasto-Woda-Jakość życia

Tematem wydarzenia była szeroko rozumiana ekonomia miast wodnych, środowiska wodnego oraz wpływu gospodarowania wodą na miasta i ich mieszkańców. W dyskusjach i prelekcjach wzięli udział wybitni specjaliści z kraju i zagranicy, wśród nich dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej prof. Stanisław M. Rybicki i profesor-senior PK Elżbieta Nachlik, wiceprzewodnicząca Rady Programowej Kongresu.

Wydarzenia

O Wydziale

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej powstał w 2019 roku z połączenia 5 katedr tworzących Wydział Inżynierii Środowiska z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych (obecnie Katedra Energetyki). Pozwoliło to na stworzenie w ramach nowej jednostki silnego ośrodka kształcenia w obszarze dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Efektem tej decyzji Władz Politechniki jest ściślejsze niż dotychczas zespolenie struktury wydziału z dyscypliną naukową oraz spójność ze współczesnymi trendami w nauce światowej, gdyż nie można obecnie mówić o nowoczesnej energetyce bez uwzględniania aspektów środowiskowych, jednocześnie zaś współczesna inżynieria środowiska jest coraz mocniej zogniskowana na odnawialnych źródłach energii i minimalizacji jej konsumpcji przy zachowaniu wysokiego komfortu życia.

0
Studentów
0
Doktorantów
0
Nauczycieli akademickich

O Wydziale

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej powstał w 2019 roku z połączenia 5 katedr tworzących Wydział Inżynierii Środowiska z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych (obecnie Katedra Energetyki). Pozwoliło to na stworzenie w ramach nowej jednostki silnego ośrodka kształcenia w obszarze dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Efektem tej decyzji Władz Politechniki jest ściślejsze niż dotychczas zespolenie struktury wydziału z dyscypliną naukową oraz spójność ze współczesnymi trendami w nauce światowej, gdyż nie można obecnie mówić o nowoczesnej energetyce bez uwzględniania aspektów środowiskowych, jednocześnie zaś współczesna inżynieria środowiska jest coraz mocniej zogniskowana na odnawialnych źródłach energii i minimalizacji jej konsumpcji przy zachowaniu wysokiego komfortu życia.

0
Studentów
0
Doktorantów
0
Nauczycieli akademickich

Kierunki studiów na WIŚiE PK

 • Inżynieria Środowiska

  Studia inżynierskie i magisterskie, 5 Specjalności do wyboru. Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)

 • Inżynieria i Gospodarka Wodna

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. Kierunek bez specjalności.

 • Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. Kierunek bez specjalności.

 • Energetyka

  Studia inżynierskie i magisterskie, 4 Specjalności do wyboru, w tym jedna realizowana w języku angielskim (II st.). Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www