Skip to content

Aktualności WIŚiE PK

Rekrutacja

Dzień Otwarty PK już w ten piątek

Wszystkie osoby zainteresowane studiami na WIŚiE PK zapraszamy na Dzień Otwarty w piątek 19 kwietnia br. Będzie okazja, aby poznać akademicką atmosferę, odkryć specyfikę i perspektywy zawodowe po naszych studiach. Stawiamy na spotkania i rozmowy – będziemy na Was czekać, przyjdźcie, rozejrzyjcie się, pytajcie! To podstawa przy podejmowaniu świadomej decyzji o ścieżce rozwoju zawodowego.

Nie znaleziono więcej wpisów.

Aktualności WIŚiE PK

Rekrutacja

Dzień Otwarty PK już w ten piątek

Wszystkie osoby zainteresowane studiami na WIŚiE PK zapraszamy na Dzień Otwarty w piątek 19 kwietnia br. Będzie okazja, aby poznać akademicką atmosferę, odkryć specyfikę i perspektywy zawodowe po naszych studiach. Stawiamy na spotkania i rozmowy – będziemy na Was czekać, przyjdźcie, rozejrzyjcie się, pytajcie! To podstawa przy podejmowaniu świadomej decyzji o ścieżce rozwoju zawodowego.

Nie znaleziono więcej wpisów.

Aktualności PK

Akredytowane Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych (Ś-5.1) otwarto na WIŚiE PK

Politechnika Krakowska wzbogaciła się o nowe, warte ponad 7 mln zł., centrum badawcze. Mimo krótkiego stażu w strukturze uczelni ma już akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Nowe laboratorium prowadzi badania właściwości cieplno-fizycznych i mechanicznych nowoczesnych materiałów najbardziej zaawansowanymi technikami. Wykonuje też – ważne dla ochrony środowiska – analizy chemiczne i oznaczenia zanieczyszczeń trwałych, m.in. pestycydów, hormonów i leków w glebie, wodzie i powietrzu. Z szerokiej palety możliwości badawczych LMiUE i wiedzy eksperckiej specjalistów PK będą korzystać nie tylko naukowcy, ale też firmy.

Projekt badawczy „Hub Energii Odnawialnej z niskim śladem węglowym dla zrównoważonych systemów grzewczych budynków” pod kierownictwem prof. Pawła Ocłonia z dofinansowaniem NCN

Projekt badawczy pt. „Hub Energii Odnawialnej z niskim śladem węglowym dla zrównoważonych systemów grzewczych budynków” zostanie zrealizowany na na Politechnice Krakowskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Paweł Ocłonia z WIŚiE PK. Na badania w ramach międzynarodowej kooperacji naukowców PK oraz Czech i Słowenii Narodowe Centrum Nauki przyznało środki finansowe w wysokości 1 582 100 zł.

Wydarzenia

O Wydziale

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej powstał w 2019 roku z połączenia 5 katedr tworzących Wydział Inżynierii Środowiska z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych (obecnie Katedra Energetyki). Pozwoliło to na stworzenie w ramach nowej jednostki silnego ośrodka kształcenia w obszarze dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Efektem tej decyzji Władz Politechniki jest ściślejsze niż dotychczas zespolenie struktury wydziału z dyscypliną naukową oraz spójność ze współczesnymi trendami w nauce światowej, gdyż nie można obecnie mówić o nowoczesnej energetyce bez uwzględniania aspektów środowiskowych, jednocześnie zaś współczesna inżynieria środowiska jest coraz mocniej zogniskowana na odnawialnych źródłach energii i minimalizacji jej konsumpcji przy zachowaniu wysokiego komfortu życia.

0
Studentów
0
Doktorantów
0
Nauczycieli akademickich

O Wydziale

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej powstał w 2019 roku z połączenia 5 katedr tworzących Wydział Inżynierii Środowiska z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych (obecnie Katedra Energetyki). Pozwoliło to na stworzenie w ramach nowej jednostki silnego ośrodka kształcenia w obszarze dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Efektem tej decyzji Władz Politechniki jest ściślejsze niż dotychczas zespolenie struktury wydziału z dyscypliną naukową oraz spójność ze współczesnymi trendami w nauce światowej, gdyż nie można obecnie mówić o nowoczesnej energetyce bez uwzględniania aspektów środowiskowych, jednocześnie zaś współczesna inżynieria środowiska jest coraz mocniej zogniskowana na odnawialnych źródłach energii i minimalizacji jej konsumpcji przy zachowaniu wysokiego komfortu życia.

0
Studentów
0
Doktorantów
0
Nauczycieli akademickich

Kierunki studiów na WIŚiE PK

 • Inżynieria Środowiska

  Studia inżynierskie i magisterskie, 5 Specjalności do wyboru. Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)

 • Inżynieria i Gospodarka Wodna

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. Kierunek bez specjalności.

 • Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna

  3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia i 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia. Kierunek bez specjalności.

 • Energetyka

  Studia inżynierskie i magisterskie, 4 Specjalności do wyboru, w tym jedna realizowana w języku angielskim (II st.). Studia realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym (7 semestrów studia I st. + 3 semestry st. II st) jak i niestacjonarnym (8 semestrów studia I st + 4 semestry studia II st.)

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www