Skip to content

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz uroczyste nadanie imienia profesora Jerzego Kurbiela Laboratorium Technologii Wody i Ścieków

„Laboratorium Technologii Wody i Ścieków” na WIŚiE PK zgodnie z Uchwałą Senatu PK z dnia 23 lutego 2022 r., nosi imię profesora Jerzego Kurbiela. Przypominać o tym będzie pamiątkowa tablica, którą uroczyście odsłonięto 10 maja w obecności władz uczelni oraz zaproszonych gości i pracowników wydziału, a także rodziny zmarłego dwadzieścia lat temu profesora.

 

Licznie zgromadzonych na odsłonięciu pamiątkowej tablicy gości przywitał dziekan WISIE, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK jako gospodarz zarazem prowadzący uroczystość. Władze rektorskie Politechniki Krakowskiej reprezentował Prorektor ds. ogólnych PK, prof. Tomasz Kapecki. Sylwetkę profesora Jerzego Kurbiela przybliżył zebranym kierownik Katedry Technologii Środowiskowych Ś-4, dr hab. inż. Jerzy Mikosz, prof. PK. Wśród zaproszonych gości specjalnych znaleźli się członkowie rodziny Pana Profesora Kurbiela – wdowa, a zarazem wieloletni pracownik naszego wydziału dr inż. Krystyna Kurbiel-Swatek oraz syn – pan Tomasz Kurbiel. Atmosfera wspomnień i pamięci o tych, którzy tworzyli nasz wydział, towarzyszyła rozmowom, które kontynuowano także po zakończeniu części oficjalnej uroczystości.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www