Skip to content

Kategoria: Galeria

Wręczenie dyplomów 07.06.2022

Dziekan WISIE PK, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK wręczył dyplomy 48 Absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: inżynieria środowiska, energetyka, OZE

Otwarcie zmodernizowanego LABORATORIUM COWIK

„Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja” to odpowiadająca angielskiemu skrótowi HVAC nazwa najpopularniejszej od wielu lat specjalności na kierunku inżynieria środowiska. Teraz specjalność ta będzie jeszcze

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www