Skip to content

Wyróżnienie w kategorii „Najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną” konkursu TECHNICUS 2024 otrzymała wydana przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej publikacja pod redakcją dr inż. Marty Łapuszek zatytułowana „Podstawy inżynierii i gospodarki wodnej”.

technicus

26 czerwca br. w warszawskim Domu Technika odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT). Wydarzenie było m.in. okazją do podsumowania kolejnej edycji konkursu TECHNICUS, organizowanego od 2011 r. przez FSNT-NOT. Jury konkursu pod przewodnictwem dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, wiceprezesa FSNT NOT, przyznało 3 nagrody główne oraz 6 wyróżnień w kategoriach: „Najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną”, „Najlepszy poradnik techniczny”, „Najlepsze wydawnictwo elektroniczne” oraz 2 wyróżnienia specjalne.

Książka pod redakcją dr Łapuszek (Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej Ś-1 WIŚiE PK) prezentuje zagadnienia związane m.in. z inżynierią wodną w Polsce, rodzajami budowli wodnych, systemami zabudowy rzek i potoków, zasadami wymiarowania budowli piętrzącej, transportem wodnym, energetycznym z wykorzystaniem rzek, ochroną przed powodziami, retencją oraz zarządzaniem zasobami wodnymi.

Tytuły TECHNICUS 2024 otrzymały:

  1. „Najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną” – główną nagrodę otrzymała publikacja pod tytułem: „Mosty stalowe”, której autorami są: Henryk Zobel , Thakaa Al – Khafaji. Książkę wydały Wydawnictwa Naukowe PWN S.A. Puchar i dyplom z rąk Ewy Mańkiewicz – Cudny – prezesa FSNT-NOT i Tadeusza Pawłowskiego – wiceprezesa, przewodniczącego Jury odebrała pani Renata Włostowska – wydawca.
    Wyróżnienia w kategorii „Najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną” otrzymały publikacje: „Podstawy inżynierii i gospodarki wodnej”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej pod redakcją: Marty Łapuszek oraz „Wentylacja Kopalń”, której autorami są Nikodem Szlązak i Justyna Swolkień, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
  2. W kategorii „Najlepszy poradnik techniczny” nagrodę główną otrzymała publikacja „Poradnik odlewnika Tom II, Odlewnictwo współczesne. Technologia i organizacja”, pod redakcją: prof. dr hab. inż. Jerzego Józefa Sobczaka, prof. dr hab. inż. Aleksandra Fedoryszyna  oraz prof. dr hab. inż. Jerzego Stanisława Zycha. Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP). Puchar w imieniu autorów oraz wydawcy odebrał prof. Jerzy Sobczak – Wiceprezes Stowarzyszenia STOP. Wyróżnienia w kategorii „Najlepszy Poradnik Techniczny” otrzymały publikacje: „Instalacje fotowoltaiczne w systemie elektroenergetycznym”. Redakcja naukowa Zbigniew Hanzelka i  Krzysztof Piątek, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. oraz „Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia oraz ocena stanu technicznego”, której autorem jest Julian Wiatr. Wydawca – Grupa MEDIUM.
  3. W kategorii „Najlepsze wydawnictwo elektroniczne” główną nagrodę otrzymała publikacja „Sztuka pomiarów czyli od metra do mikrometra”. Autorem nagrodzonej publikacji jest prof. UPP dr hab. Karol Durczak – Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyróżnienie w tej kategorii Jury przyznało pozycjom: „Cyberwalka. Militarny wymiar działań”, której autorem jest Robert Adam Janczewski, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. oraz „Czysta energia i środowisko”, pod redakcją: Artura Błaszczuka i Izabeli Majchrzak-Kucęby, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

Jury Konkursu postanowiło przyznać także dwa Wyróżnienia Specjalne dla publikacji: „Inżynier generał Józef Z. Bem 1794-1850”, której autorem jest mgr inż. Bronisław Hynowski, a wydawcą Spółka SIGMA –NOT. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych. Drugie Wyróżnienie Specjalne otrzymała publikacja „Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych”, której autorem jest Marek Adamiec, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej ma bogatą historię. W 1967 r. utworzono Dział Wydawnictw PK. Następnie został on przemianowany na Dział Redakcyjny (1969 r.), a w 1985 r. – Redakcję Wydawnictw PK. Działalność edytorska objęła materiały dydaktyczne (początkowo skrypty, potem podręczniki), wydawnictwa informacyjne oraz wydawnictwa naukowe – Zeszyty Naukowe, głównie monografie będące rozprawami habilitacyjnymi. Obecnie, w ramach swojej działalności, Wydawnictwo PK publikuje prace naukowe i dydaktyczne pracowników naukowych. Oferta kierowana jest głównie do studentów i kadry naukowej uczelni technicznych. Publikacje ukazują się w poszczególnych sekcjach: Monografii naukowychPodręczników akademickich i pomocy dydaktycznychCzasopism naukowych (Technical Transactions / Czasopismo Techniczne; PUA – Przestrzeń / Urbanistyka / Architektura). Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej za swoją działalność wielokrotnie zdobywało prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www