Skip to content

Uchwały KW podjęte na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r.

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 1/KW/12/2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany stanowiska dr inż. Moniki Rerak ze stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Energetyki od dnia 01.12.2021 r.

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 2/KW/12/2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany stanowiska dra inż. Marka Majdaka ze stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Energetyki od dnia 01.12.2021 r.

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 3/KW/12/2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki do Komisji Senackich PK

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 4/KW/12/2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów wydawniczych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na rok 2022

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 5/KW/12/2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dot. zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 6/KW/12/2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie wysokości i sposobu podziału narzutów na działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www