Skip to content

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 na WISiE PK

Rok akademicki ogłaszam za rozpoczęty! – tą tradycyjną formułą dziekan WISiE, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK dokonał 1 października 2021 roku Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022. 

 

Ze względu na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 tegoroczna uroczystość miała kameralny charakter, a liczba fizycznie obecnych podczas wydarzenia została ograniczona do niezbędnego minimum. Wszyscy Studenci, Pracownicy, Absolwenci WIŚiE PK zostali zaproszeni do zdalnego udziału w tym ważnym wydarzeniu, jakim dla członków społeczności akademickiej jest inauguracja nowego roku. Transmisję online z Inauguracji można było zobaczyć na wydziałowym kanale YT (patrz poniżej) oraz na wydziałowym profilu FB.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

Gaude Mater Polonia

otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału dr hab. inż. Stanisława M. Rybickiego, prof. PK

przemówienie dr inż. Marka Bauera, Prorektora ds. studenckich PK

immatrykulacja studentów I roku – prowadzi dr inż. Piotr Beńko, Prodziekan WIŚiE PK

hymn Gaudeamus Igitur

wystąpienie Dominiki Dudzik, p.o. Przewodniczącej Samorządu Studenckiego WIŚiE PK

wykład inauguracyjny pt. „Citizen Science czyli wolontariat naukowy” wygłosi dr hab. Paweł Hachaj

zakończenie uroczystości.

fot. Jan Zych

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www