Skip to content

Zmarł dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 

dr hab. inż. MARIANA HOPKOWICZA, prof. PK

 
emerytowanego profesora i prodziekana dwóch kadencji na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.
 
Po ukończeniu w 1974 r. studiów w specjalności chłodnictwo i klimatyzacja na Wydziale Mechanicznym PK Pan Profesor rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Sanitarnej na Politechnice Krakowskiej jako asystent, następnie od 1983 r. adiunkt, a od 1993 r. adiunkt z habilitacją. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły tematyki wymiany ciepła w budynkach, ogrzewnictwa i ciepłownictwa. W pracach naukowych reprezentował także kierunki: fizyka cieplna budowli oraz proekologiczne technologie energetyczne związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem ciepła dla potrzeb komunalnych.
 
Był wybitnym naukowcem bardzo cenionym przez studentów i współpracowników, wspaniałym dydaktykiem pełnym pasji pedagogicznej owocującej licznym gronem utytułowanych wychowanków i następców. Miał licznych doktorantów oraz był cenionym recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych. 
 
Od 1993 r. do 2014 r. kierował najpierw Zakładem Ogrzewnictwa, Systemów Cieplnych i Utylizacji Odpadów a następnie Katedrą Ogrzewnictwa Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, na którego czele także stał w latach 1994-2007.
 
Funkcję prodziekana do spraw naukowych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki piastował dwukrotnie w latach 2008-2016 r.
 
Współpracował z przemysłem oraz przedsiębiorcami. Jako wybitny specjalista w zakresie węzłów cieplnych i ciepłownictwa współpracował z Przedsiębiorstwami Energetyki Cieplnej nie tylko Krakowa, ale też Małopolski. Był członkiem Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji PAN w kolejnych kadencjach. 
 
Za swą działalność Pan Profesor otrzymał liczne nagrody i odznaczenia zarówno uczelniane jak i państwowe: w 1993 r. Honorową Odznakę PK, w 1999 r. Srebrny Krzyż Zasługi, w 2002 r. Złotą Odznakę PK, w 2008 r. Medal Złoty za Długoletnią Służbę a w 2014 r. Medal KEN.
 
Odszedł niekwestionowany autorytet moralny, człowiek życzliwy, lubiany i szanowany. Lubił aktywny wypoczynek: biegał, jeździł na rowerze i na nartach, dużo czasu spędzał na wędrówkach górskich. Miał uśmiech i dobre słowo dla każdego i tak go zapamiętają współpracownicy.
 
Wszystkim, których śmierć Profesora Mariana Hopkowicza napełniła bólem i smutkiem, a zwłaszcza Jego Najbliższym,
składamy najserdeczniejsze kondolencje.

 

Dziekan, przyjaciele z Rady Naukowej i Kolegium Wydziału oraz cała społeczność akademicka
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www