Skip to content

Zaproszenie na konferencję pt. “Engaging Citizens in Food Diversity in Cities”

Serdecznie zapraszamy na konferencję końcową projektu “SmartFood: Engaging Citizens in Food Diversity in Cities“, która odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku. Wydarzenie to, będące owocem współpracy polsko-norweskiej, ma na celu zaprezentowanie osiągnięć projektu i przyszłych kierunków rozwoju w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w obszarach miejskich. Projekt ten jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Funduszy Norweskich 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, z fizycznym miejscem spotkania w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przy ulicy Szczęśliwickiej 40, budynek D, w Warszawie. Rozpoczniemy o godzinie 08:30 rejestracją uczestników i poranną kawą. Wydarzenie będzie połączone z wizytą studyjną w Żywym Laboratorium Miejskim SmartFood (SmartFood Urban Living Lab), tj. w korytarzach bloku mieszkalnego przy ul. Kaspijskiej 1 w Warszawie, w którym na 10 piętrach trwa eksperyment samodzielnej produkcji żywności przez mieszkańców w innowacyjnych kabinach hydroponicznych, które powstały w ramach projektu SmartFood:

Przedstawiamy Agendę konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną kluczowe wyniki projektu oraz zorganizowane będą panele dyskusyjne na temat przyszłości rolnictwa miejskiego, innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności i zaangażowania obywateli w tworzenie zrównoważonych systemów żywnościowych w miastach.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www