Skip to content

XIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA PZITS na WISIE PK

„OCHRONA JAKOŚCI I ZASOBÓW WÓD W ŚWIETLE WSPÓŁPRACY OŚRODKÓW NAUKOWYCH Z GOSPODARKĄ” pod takim tytułem odbędzie się w dniach 26-27.05. ogólnopolska konferencja na Politechnice Krakowskiej.

Konferencję organizowaną przez krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych objął Patronatem Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Imponująca lista organizatorów przekonuje o doskonale rozwijającej w tym obszarze współpracy światów nauki i praktyki gospodarczej.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej na terenie Politechniki Krakowskiej w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „Działownia”. W ramach konferencji przewidywane są wystąpienia zarówno w formie referatów, jak i posterów (SZCZEGÓŁOWY PROGRAM).

Obradom towarzyszyć będzie wystawa firm branży sanitarnej (m.in. armatura, rury i kształtki). Przewidziana jest także prezentacja urządzeń przeciwzalewowych na terenie przed Działownią. Zapraszamy Pracowników, Studentów i Doktorantów WIŚiE do odwiedzenia stoisk wystawowych – w Działowni oraz przed budynkiem – zaproszonych firm.

Szczegóły na temat planowanego wydarzenia na bieżąco aktualizowane są na stronie konferencji .

 

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www