Skip to content

Wsparcie IT oraz zgłaszanie usterek AV

WSPARCIE IT – kontakt i informacje

Na stronie internetowej WIŚIE PK w sekcji Dla pracownika, dodaliśmy pozycję Wsparcie IT. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przedstawionymi tam informacjami. W przypadku, gdy natrafią Państwo na problemy mieszczące się w zakresie kompetencyjnym IT, strona ta stanowi podstawowe źródło informacji dla Państwa i wskazuje możliwy sposób uzyskania pomocy. Menu w układzie problemowym dostarcza także wskazówek, gdzie można udać się z tematami wykraczającymi poza zakres tematyczny IT.

 KONTAKT IT

Podstawowa forma kontaktu w zakresie IT to adres e-mail  it@wisie.pk.edu.pl

Gdy awaria nastąpi w godzinach pracy administracji (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00) możliwe jest uzyskanie wsparcia IT pod numerami tel.:

  • 28 31
  • 25 84.
INFORMACJE IT

Problemy z projektorami multimedialnymi należy zgłaszać na adres e-mail it@wisie.pk.edu.pl. Warto zgłaszać również drobne usterki, np. luźne złącza, brak możliwości zwinięcia ekranu czy zakłócenia dźwięku. Do zgłaszania usterek projektorów służy także formularz zgłaszania usterek systemu AV (patrz pkt. niżej). Pilną pomoc dot. awarii projektora można uzyskać dzwoniąc w godzinach pracy administracji tj. 7:00-15:00 pod numery telefonu: 28 31; 25 84.

Na naszym wydziale działa sieć Wi-Fi eduroam. Problemy z jej działaniem należy zgłaszać na adres e-mail it@wisie.pk.edu.pl lub telefonicznie: 28 31. Podobnie należy adresować uwagi dotyczące działania sieci komputerowej, którą na WIŚIE PK zarządza administrator sieci komputerowej złożonej.

Sprzętem komputerowym na naszym wydziale zarządzają poszczególne jednostki administracyjne. Usterki i awarie urządzeń wydziałowych należy zgłaszać na adres e-mail it@wisie.pk.edu.pl. Pod tym samym adresem, lub pod numerem 25 84 w sytuacjach awaryjnych, można również uzyskać pomoc w zakresie zagadnień informatycznych. Drobne pytania można także kierować poprzez Teams na kanałach IT (w zespołach jednostek lub wydziałowym) albo przez czat.

Zawartością wydziałowych stron www (treść oraz układ graficzny) zajmuje się promocja wydziału, tel. 28 28. Problemy techniczne związane z działaniem wydziałowych stron www proszę zgłaszać do administratora serwera na adres e-mail it@wisie.pk.edu.pl, a w sytuacjach awaryjnych pod numerem tel. 25 84.

Salą Posiedzeń Kolegium i Rady Wydziału (s. 315) zarządza Biuro Dziekana. Zapotrzebowanie na urządzenia multimedialne w tejże sali proszę zgłaszać na adres e-mail it@wisie.pk.edu.pl po zarezerwowaniu sali.

FORMULARZ ZGŁASZANIA USTEREK SYSTEMU AV

W przypadku wystąpienia w sali dydaktycznej usterki systemu AV należy uzupełnić nowo wprowadzony formularz zgłaszania usterek systemu AV i przekazać go na portiernię WIŚiE.

Pozwoli to wydziałowym specjalistom IT zidentyfikować problem i sprawnie go usunąć, w sposób nie narażający kolejnych prowadzących (być może właśnie Państwa) na utrudniające prowadzenie zajęć problemy ze sprzętem.

Wśród najbardziej typowych usterek, które należy zgłaszać poprzez formularz, pojawiają się: brak obrazu; obraz, który mruga lub jest złej jakości albo w złych kolorach; brak sygnału; sygnał, który przerywa, rozłącza się; brak dźwięku; projektor multimedialny nie włącza się lub nie wyłącza; nie działa rozwijanie/zwijanie ekranu; przyciski do sterowania nie działają; gniazda biurkowe są luźne; kabel jest uszkodzony.

Formularze dostępne są bezpośrednio w salach, a także na portierni budynku. Zwrotu wypełnionych formularzy zgłaszania usterek systemu AV należy dokonywać na portierni.

Liczymy, że wprowadzone narzędzie usprawni i przyspieszy zarówno proces identyfikacji jak i eliminowania usterek AV na naszym wydziale.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www