Skip to content

Warsztaty z zakresu geofizycznych i geodezyjnych bezinwazyjnych metod badawczych dla studentów WIŚiE PK

Georadary, w tym najnowszej generacji stream DP, mobilne i stacjonarne skanery laserowe to tylko niektóre z urządzeń z jakimi mogli zapoznać się studenci Geoinformatyki i Gospodarki przestrzennej w ramach warsztatów zorganizowanych przez zespół ds. BIM. Pracownicy firmy SCAN 3D z Krakowa zaprezentowali możliwości sprzętu wykorzystywanego do obrazowania infrastruktury podziemnej i nadziemnej, a także badania geometrii obiektów budowlanych. Oprócz sprzętu studenci mogli zapoznać się z ultranowoczesnym procesem przetwarzania danych oraz integracji badań geofizycznych i geodezyjnych w jeden produkt 3D. Zaprezentowano przykłady takich opracowań wykonanych przez firmę SCAN 3D w Polsce i na świecie m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Szwecji czy Stanach Zjednoczonych.

W ramach warsztatów wykonano także geodezyjne i geofizyczne pomiary infrastruktury podziemnej, w tym XIX- wiecznego zbiornika z czasów austriackich, przy użyciu skanera laserowego i georadarów. Organizację i opiekę merytoryczną sprawowali dr inż. Cezary Toś, dr inż. Bernadetta Pasierb oraz mgr inż. arch. Tomasz Malec.

/oprac. dr inż. Cezary Toś/

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www