Skip to content

Uchwały RN WIŚIE podjęte na posiedzeniu w dniu 20 września 2023 r.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 1/RN/7/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka wszczętego na wniosek dr inż. Iwony Wiewiórskiej.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 2/RN/7/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego mgr inż. Katarzyny Węglarz w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 3/RN/7/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania prof. dra hab. inż. Jacka Leszczyńskiego na recenzenta w postępowaniu doktorskim mgr inż. Katarzyny Węglarz.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 4/RN/7/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania dra. hab. inż. Wojciecha Kosmana, prof. uczelni na recenzenta w postępowaniu doktorskim mgr inż. Katarzyny Węglarz.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 5/RN/7/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania dra hab. inż. Piotra Szulca, prof. uczelni na recenzenta w postępowaniu doktorskim mgr inż. Katarzyny Węglarz.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 6/RN/7/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego mgra inż. Mateusza Marcinkowskiego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 7/RN/7/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania prof. dra hab. inż. Michała Ciałkowskiego na recenzenta w postępowaniu doktorskim mgra inż. Mateusza Marcinkowskiego.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 8/RN/7/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania prof. dra hab. inż. Janusza Cieślińskiego na recenzenta w postępowaniu doktorskim mgra inż. Mateusza Marcinkowskiego

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 9/RN/7/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania prof. dra hab. inż. Andrzeja Panasa na recenzenta w postępowaniu doktorskim mgra inż. Mateusza Marcinkowskiego.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 10/RN/7/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania drugiego promotora rozprawy doktorskiej mgra SHENG ZHANG.

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www