Skip to content

Uchwały RN WIŚIE podjęte na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2023 r.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK Nr 1/RN/3/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Tomaszowi Stelmachowi w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK Nr 2/RN/3/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Annie Ślęzak w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK Nr 3/RN/3/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Ojczyka.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK Nr 4/RN/3/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgra inż. Grzegorza Ojczyka.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK Nr 5/RN/3/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim  
mgra inż. Grzegorza Ojczyka.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK Nr 6/RN/3/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania drugiego promotora rozprawy doktorskiej mgra inż. Marcina Mali.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK Nr 7/RN/3/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka wszczętego na wniosek dra inż. Marcina Kruzela.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK Nr 8/RN/3/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka wszczętego na wniosek dra inż. Karola Kaczmarskiego.

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www