Skip to content

Uchwały RN WIŚiE podjęte na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r.

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 1/RN/11/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Małgorzacie Sikorze w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 2/RN/11/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej p. Anny Marii Gierek-Ożóg

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 3/RN/11/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej p. Adama Karola Mzyka

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 4/RN/11/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej p. Karoliny Pauliny Ormaniec

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 5/RN/11/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej p. Dominiki Teresy Poproch

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 6/RN/11/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej p. Tomasza Piotra Stankowskiego

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 7/RN/11/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej p. Marcina Kazimierza Turonia

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 8/RN/11/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej p. Iwony Gołdasz

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 9/RN/11/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Marcie Cebulskiej

Uchwała Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK nr 10/RN/11/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Grzegorzowi Marianowi Piechocie

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www