Skip to content

Uchwały KW WIŚIE podjęte na posiedzeniu w dniu 20 września 2023 r.

Uchwała Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 1/KW/6/2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie zaopiniowania efektów uczenia się dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w semestrze zimowym 2024/2025 i w latach następnych. Załącznik 1_1_KW_6_2023_Efekty Ist_EZR_2024_25

Uchwała Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 2/KW/6/2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/24 przez osoby niebędące pracownikami PK.

Uchwała Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 3/KW/6/2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 1/KW/5/2023 z dnia 21.06.2023 r. oraz zatrudnienia dr hab. inż. Anny Szafarczyk, prof. PK na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych od dnia 1.10.2023 r. na czas nieokreślony na pełny etat w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1).

Uchwała Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 4/KW/6/2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie zatrudnienia Pana dra hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. PK na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony od dnia 1.10.2023 r. do dnia 30.09.2024 r. na ¼ etatu w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1).

Uchwała Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 5/KW/6/2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie zatrudnienia mgra inż. Adama Pawłowskiego na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego od dnia 1.10.2023 r. na pełny etat na czas nieokreślony w Katedrze Energetyki (Ś-2).

Uchwała Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej n  r 6/KW/6/2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie zatrudnienia mgr inż. Anny Stypki na stanowisku asystenta dydaktycznego na czas określony od dnia 1.10.2023 r. do dnia 30.09.2024 r. na ¼ etatu w Katedrze Technologii Środowiskowych (Ś-4).

Uchwała Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 7/KW/6/2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie zatrudnienia dra inż. Macieja Thomasa na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego na czas określony od dnia 1.10.2023 r. do dnia 30.09.2024 r. na pełny etat w Katedrze Technologii Środowiskowych (Ś-4).

Uchwała Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 8/KW/6/2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia Pani mgr inż. Klaudii Kwiatkowskiej na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego od dnia 1.10.2023 r. na czas nieokreślony na pełny etat w Katedrze Technologii Środowiskowych (Ś-4).

Uchwała Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 9/KW/6/2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie zatrudnienia Pana prof. dr hab. inż. Kazimierza Rupa na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego na czas określony od dnia 1.10.2023 r. do dnia 30.09.2024 r. na 1/2 etatu w Katedrze Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów (Ś-5).

Uchwała Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 10/KW/6/2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia Pani mgr inż. Bożenie Utrackiej na stanowisku asystenta dydaktycznego od dnia 1.10.2023 r. na czas nieokreślony na pełny etat w Laboratorium Ogrzewnictwa Wentylacji Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6).

Uchwała Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 11/KW/6/2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie zatrudnienia mgr inż. Magdaleny Brzóski-Dębowy na stanowisku asystenta dydaktycznego na czas określony od dnia 1.10.2023 r. do dnia 30.09.2025 r. na pełny etat w Laboratorium Ogrzewnictwa Wentylacji Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6).

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www