Skip to content

Uchwały KW podjęte na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2023 r.

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr nr 1/KW/1/2023 z dnia 25.01.2023 r. w sprawie przeniesienia dr inż. Moniki Szlapy ze stanowiska adiunkta dydaktycznego na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego od dnia 27.02.2023 r. na czas nieokreślony w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 2/KW/1/2023 z dnia 25.01.2023 r. w sprawie przeniesienia dr inż. Beaty Baziak ze stanowiska adiunkta dydaktycznego na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego od dnia 27.02.2023 r. na czas nieokreślony w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1) 

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 3/KW/1/2023 z dnia 25.01.2023 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dra hab. inż. Józefa Dziopaka na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczych od 1.02.2023 r. do 31.10.2023 r. na 1/8 etatu w Katedrze Wodociągów Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3)

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 4/KW/1/2023 z dnia 25.01.2023 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgra inż. Ireneusza Żmudy na stanowisku asystenta dydaktycznego od 16.02.2023 r. do 15.02.2025 r. na ½ etatu w Laboratorium Ogrzewnictwa Wentylacji Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6) 

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 5/KW/1/2023 z dnia 25.01.2023 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr inż. Magdaleny Brzóski na stanowisku asystenta dydaktycznego od 16.02.2023 r. do 30.09.2023 r. na ½ etatu w Laboratorium Ogrzewnictwa Wentylacji Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6)

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 6/KW/1/2023 z dnia 25.01.2023 r. w sprawie opinii dot. przyznania odznaczeń państwowych dla pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 7/KW/1/2023 z dnia 25.01.2023 r. w sprawie opinii dot. przyznania odznaczeń Politechniki Krakowskiej dla pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 8/KW/1/2023 z dnia 25.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania listy rankingowej kandydatów do konkursu dla wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych „Lider” z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK

 

 

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www