Skip to content

Uchwały KW podjęte na posiedzeniu w dniu 21 września 2022 r.

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 1/KW/8/2022 z dnia 21.09.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia pana mgra inż. Adama Pawłowskiego na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na pełny etat na czas określony od dnia 1.10.2022 r. na okres 1 roku w Katedrze Energetyki (Ś-2)

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 2/KW/8/2022 z dnia 21.09.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia pana mgra inż. Pawła Guzdka na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na pełny etat od dnia 1.10.2022 r. na okres 24 miesięcy w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3)

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 3/KW/8/2022 z dnia 21.09.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia pani mgr inż. Ilony Grabowskiej na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na pełny etat od dnia 1.10.2022 r. do dnia 30.09.2024 r. w Laboratorium Ogrzewnictwa Wentylacji Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6)

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 4/KW/8/2022 z dnia 21.09.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia pana mgra inż. Konrada Janasa na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na pełny etat od dnia 1.10.2022 r. do dnia 30.09.2024 r. w Laboratorium Ogrzewnictwa Wentylacji Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6)

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 5/KW/8/2022 z dnia 21.09.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia pani dr inż. Justyny Kwaśny ze stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na czas nieokreślony od dnia 1.10.2022 r. w Katedrze Technologii Środowiskowych (Ś-4)

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 6/KW/8/2022 z dnia 21.09.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia pana dra inż. Macieja Thomasa ze stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na czas określony na ½ etatu od dnia 1.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r. w Katedrze Technologii Środowiskowych (Ś-4)

 

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www