Skip to content

Uchwały KW podjęte na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2023 r.

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 1/KW/5/2023 z dnia 21.06.2023 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. inż. Anny Szafarczyk, prof. PK na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych od dnia 1.10.2023 r. na czas nieokreślony na pełny etat w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 2/KW/5/2023 z dnia 21.06.2023 r. w sprawie przeniesienia mgr inż. Katarzyny Kołodziejczyk ze stanowiska asystenta dydaktycznego na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego z dniem 1.10.2023 r. w Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1).

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 3/KW/5/2023 z dnia 21.06.2023 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Agaty Pawłowskiej-Salach na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego od dnia 1.09.2023 r. do dnia 8.08.2024 r. w Katedrze Wodociągów Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3). 

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 4/KW/5/2023 z dnia 21.06.2023 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra inż. Tomasza Cieślika na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego od dnia 1.10.2023 r. do dnia 30.09.2024 r. na 1/2 etatu w Katedrze Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów (Ś-5).

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 5/KW/5/2023 z dnia 21.06.2023 r. w sprawie zatrudnienia mgra inż. Mateusza Marcinkowskiego na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego od dnia 1.10.2023 r. na czas nieokreślony w Katedrze Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów (Ś-5).

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr 6/KW/5/2023 z dnia 21.06.2023 r. w sprawie zatrudnienia mgr inż. Katarzyny Węglarz na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego od dnia 1.10.2023 r. na czas nieokreślony w Katedrze Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów (Ś-5). 

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www