Skip to content

Uchwały KW podjęte na posiedzeniu w dniu 19 października 2022 r.

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr  1/KW/9/2022 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej w grupie nagród indywidualnych naukowych dla prof. dr hab. inż. Agnieszki Generowicz

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr  2/KW/9/2022 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania naukowej zespołowej Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla zespołu kierowanego przez prof. dra hab. inż. Jana Talera

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr  3/KW/9/2022 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania naukowej zespołowej Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla zespołu kierowanego przez dr hab. inż. Małgorzatę Cimochowicz-Rybicką, prof. PK

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr  4/KW/9/2022 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania zespołowej organizacyjnej Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla zespołu kierowanego przez dra hab. Tomasza Ściężora

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr  5/KW/9/2022 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania zespołowej organizacyjnej Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla zespołu kierowanego przez dra inż. Jana Wronę

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr  6/KW/9/2022 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania zespołowej naukowej Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla zespołu dra inż. Krzysztofa Radzickiego i mgra inż. Marka Stolińskiego

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr  7/KW/9/2022 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania zespołowej organizacyjnej Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla zespołu kierowanego przez dr hab. inż. Małgorzatę Cimochowicz-Rybicką, prof. PK

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr  8/KW/9/2022 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania nagrody za e-kurs dla dr inż. Karoliny Łach

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr  9/KW/9/2022 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania nagrody za e-kurs dla dr inż. Elżbiety Jarosińskiej

Uchwała Kolegium Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej nr  10/KW/9/2022 z dnia 19.10.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania nagrody za e-kurs dla dra inż. Jacka Sacharczuka

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www