Skip to content

Spotkanie nt. Studenckich Kół Naukowych na naszym wydziale.

Z inicjatywy dziekana WIŚiE PK, w środę 15.03.2023 r. w sali nr 10 budynku głównego wydziału odbyło się krótkie spotkanie nt. Studenckich Kół Naukowych na naszym wydziale. Spotkanie adresowane było do studentów WIŚiE PK (informacja trafiła do wszystkich grup studenckich). Poprowadził je dr inż. Bernard Twaróg, Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Kół Naukowych.

Szefowie poniższych kół przygotowali krótką, 3-minutową prezentację.

1. SKN Ochrony Środowiska
2. SKN Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju „AQUARIUS”
3. SKN Hydrogeomatyki “SZUWAREK
4. SKN Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa „EQUILIBRIUM”
5. KN Energetyki i Ochrony Środowiska
6. SKN Inżynierii Środowiska

Spotkanie przebiegło według następującego planu:
I. Powitanie i słowo wstępu
II. Krótkie prezentacje działających SKN na WIŚiE
III. Możliwości tworzenia SKN na WIŚiE oraz formy ich wspierania.

 

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www