Skip to content

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/2023

6 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I stopnia oferowane przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Dla kandydatów przygotowaliśmy aż 7 atrakcyjnych kierunków, które gwarantują dobry start na rynku pracy, z czego 2 kierunki prowadzone będą w formule studiów międzywydziałowych.

W semestrze zimowym nadchodzącego roku akademickiego Politechnika Krakowska przygotowała dla kandydatów łącznie 4122 miejsca na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia. W sumie uczelnia zamierza uruchomić ponad 30 kierunków studiów, w tym kierunki prowadzone w języku angielskim, a także ukraińskim.

Rejestracja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji kandydatów. Na większość kierunków rozpoczęła się 6 czerwca i potrwa do 19 września na studiach stacjonarnych, a do 20 września na studiach niestacjonarnych. Zobacz Harmonogram rekrutacji

Opłatę rekrutacyjną (85 zł) należy wnieść niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, a na pewno nie później, niż jeden dzień przed końcem wyznaczonego terminu postępowania kwalifikacyjnego. W tym roku zmienił się wskaźnik rekrutacyjny, a więc sposób obliczania punktów na następujący wzór:

W = W1+W2

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki albo innego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R, gdzie P i R oznaczają liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

W2 to wskaźnik liczony dla jednego z przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku zgodnie z wzorem W2=2R, gdzie R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym. Kandydat może przystąpić do rekrutacji mając tylko jeden z przedmiotów: charakterystyczny albo obowiązkowy (W1 albo W2), a za drugi można podstawić 0 punktów.

Na studia magisterskie (II stopnia) latem nabór odbywa się tylko na wybranych kierunkach (są m.in. energetyka, inżynieria środowiska na WIŚIE PK).

Kształcimy INŻYNIERÓW INTELIGENTNYCH MIAST czyli oferta edukacyjna WIŚiE PK

Wśród oferowanych na PK kierunków studiów aż 7 prowadzonych jest na naszym wydziale:

  • inżynieria środowiska
  • energetyka
  • inżynieria i gospodarka wodna
  • OZE i infrastruktura komunalna
  • geoinformatyka
  • inżynieria czystego powietrza (WIL-WM-WIŚiE)
  • gospodarka przestrzenna (WA-WIL-WIŚiE)

Pełna oferta dydaktyczna PK dostępna jest na Portalu Rekrutacyjnym uczelni. Kandydaci znajdą tu podstawowe opisy kierunków oraz wszystkie potrzebne informacje związane z rekrutacją, w tym harmonogram, porady i oczywiście możliwość elektronicznej rejestracji.

Zainteresowanych pogłębionymi informacjami na temat poszczególnych kierunków i specjalności zapraszamy do Serwisu Rekrutacyjnego WIŚiE PK. Prezentujemy tam uszczegółowione informacje w układzie: OPIS KIERUNKU/SPECJALNOŚCI, dla kogo czyli ADRESACI STUDIÓW/ SPECJALNOŚCI, czego się nauczysz czyli PROGRAM STUDIÓW/ SPECJALNOŚCI, po studiach czyli KONTYNUACJA NAUKI i PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA itd.

Poznanie nie tylko kierunków studiów, ale też poszczególnych specjalności, jest szczególnie istotne w odniesieniu do inżynierii środowiska jako interdyscyplinarnego kierunku, którego absolwenci uzyskują kompetencje zróżnicowane i mocno uzależnione od specjalności, którą wybrali.

Wszystkich zainteresowanych studiami na naszym wydziale zachęcamy już teraz do kierowania swoich pytań i wszelkich wątpliwości dotyczących rekrutacji do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dane kontaktowe Komisji są dostępne w zakładce Kontakt. Komisja rozpoczęła dyżurowanie w momencie uruchomienia rejestracji.

Kandydaci mogą swoje pytania kierować także do Działu Kształcenia (dane kontaktowe na stronie Portalu Rekrutacyjnego) za pośrednictwem Messengera.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www