Skip to content

Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia w roku akademickim 2023/2024

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oferowane w roku akademickim 2023/2024 przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Kandydaci mogą dokonać elektronicznej rejestracji do 5 lutego 2024. Na naszym wydziale przygotowaliśmy ok. 300 miejsc na 7 atrakcyjnych kierunkach, które gwarantują dobry start na rynku pracy. Wśród tych kierunków znalazła się tegoroczna nowość na II stopniu – Geoinformatyka.

Start na rynku pracy to wyzwanie. W wielu zawodach studia magisterskie są wciąż wymagane w procesie rekrutacji. W przypadku pozostałych branż często stanowią dodatkowy atut w CV kandydata. Warto pamiętać o tym, że studia II stopnia to szansa na pogłębienie i ugruntowanie wiedzy, a tym samym wzmocnienie pozycji na rynku pracy. Jest to też czas, który można wykorzystać na rozwój osobisty i rozwijanie tak istotnych dla pracodawców kompetencji miękkich. Optymalne wydaje się łączenie statusu studenta z początkiem kariery zawodowej, co ze względów podatkowych jest dla pracodawców szczególnie atrakcyjne i często wprost sygnalizowane w ofertach. Z raportów Biura Karier PK wynika, że przeważająca część absolwentów studiów magisterskich WIŚIE PK pracuje jeszcze przed obroną dyplomu (a ponad 90 proc. znajduje pracę do maksymalnie 6 miesięcy po ukończeniu studiów). Zdecydowana większość badanych potwierdza, że wykonywane przez nich obowiązki zawodowe są zgodne ze zdobytym wykształceniem.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem od 26 lutego 2024 r. studiów stacjonarnych II stopnia na WIŚIE PK mogą wybierać spośród następujących kierunków:

 
Elektroniczna rejestracja kandydatów (w tym zamieszczenie w programie do elektronicznej rejestracji dokumentów potrzebnych do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego) potrwa od 15 stycznia (od godz. 8.00) do 5 lutego 2024 r. (do godz. 14.00). Kandydaci muszą pamiętać o wniesieniu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji. Co ważne, warunkowej rejestracji na studia dokonać mogą także osoby, które nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia. 
Postępowanie kwalifikacyjne przewidziano od 6 do 9 lutego. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów nastąpi do 12 lutego 2024 r. Wszyscy zakwalifikowani studenci niezależnie od kierunku muszą dokonać także wpisu na listę studentów, która polega na dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 

Szczegóły związane z rekrutacją na stacjonarne studia II stopnia na PK, w tym harmonogram,
warto sprawdzać w
Portalu Rekrutacyjnym PK. 


Wszystkich zainteresowanych studiami na naszym wydziale zachęcamy do kierowania swoich pytań i wszelkich wątpliwości dotyczących rekrutacji do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja rozpoczęła dyżurowanie w momencie uruchomienia rejestracji. Dane kontaktowe Komisji są dostępne w zakładce Kontakt, dla Państwa wygody zamieszczamy je także poniżej:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki 
oraz Komisja Rekrutacyjna ds. Międzywydziałowych Kierunków Studiów: gospodarka przestrzenna i inżynieria czystego powietrza

Budynek WIŚiE pok. nr 2 (parter) ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel. 12 628 28 09

e-mail: rws@pk.edu.pl

dyżury pon.-pt.: 10.00-13.00

Pytania kierować można także do Działu Kształcenia (dane kontaktowe na stronie Portalu Rekrutacyjnego) lub za pośrednictwem Messengera.

Czekamy tu na Was! 🙂

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www