Skip to content

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Ojczyka została przyjęta. 

25 października odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej autorstwa mgra inż. Grzegorza Ojczyka, zatytułowanej „Badania i modelowanie pracy kotła wielopaliwowego opalanego biomasą w postaci peletu drzewnego” w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. inż. Wiesław Zima z Katedry Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Funkcję recenzentów pełnili dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz. z Katedry Zaawansowanych Technologii Energetycznych Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej oraz dr hab. inż. Łukasz Mika, prof. AGH z Katedry Maszyn Cieplnych i Przepływowych Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Komisja przyjęła obronę i zwróciła się do Rady Naukowej WIŚiE PK o nadanie stopnia doktora. Stopień doktora zostanie oficjalnie nadany na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej WIŚiE PK. Serdecznie gratulujemy Panu Grzegorzowi!

Streszczenie oraz recenzje rozprawy zamieszczone zostały na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www