Skip to content

Profesor Paweł Ocłoń wiceprzewodniczącym Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN

7 maja 2024 roku pracownik Katedry Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń został wybrany do Prezydium Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN oraz został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN w kadencji 2024-2027.

Do Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN oprócz prof. Ocłonia powołani zostali w kadencji 2024-2027 pracownicy katedr Ś-2 i Ś-5: dr hab. inż. Cebula Artur, prof. PK; prof. dr hab. inż. Sławomir Grądziel; prof. dr hab. inż. Wiesław Zima; prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup; dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK; prof. dr hab. inż. Dawid Taler. W posiedzeniach komitetu stale uczestniczy również kierownik Katedry Ś-2 prof. dr hab. inż. Jan Taler, członek korespondent PAN.

Z naszego Wydziału powołanie do komitetów PAN otrzymały również dwie panie profesor: do Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN sekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji – dr hab inż. Agnieszka Lechowska kierująca laboratorium Ś-6, a do Komitetu Geodezji PAN – dr hab. inż. Anna Szafarczyk, prof. PK z Ś-1.

W Polskiej Akademii Nauk działa kilkadziesiąt komitetów. To grona zrzeszające specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki. Tworzą one przestrzeń dla wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi. Są krajową reprezentacją środowisk i dyscyplin naukowych. Komitety naukowe zajmują się konkretną dyscypliną naukową lub pokrewnymi dyscyplinami naukowymi. Członkowie komitetu są wyłaniani w wyborach tajnych. Kandydować i głosować mogą naukowcy z całego kraju. W skład komitetu wchodzą też członkowie krajowi Akademii (zgodnie z ich specjalnościami), a także eksperci z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki. Wydział IV Nauk Technicznych koordynuje działalność instytutów i komitetów oraz nadzoruje pomocnicze jednostki naukowe PAN z obszaru nauk technicznych.

Serdecznie gratulujemy wyboru Panu Profesorowi Ocłoniowi!

sylwetka pana profesora na kampusie politechniki krakowskiej

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www