Skip to content

Prof. Jarosław Müller na antenie Radia Kraków oraz inne doniesienia medialne na temat dokumentu „Standard klimatyczny”.

W mediach liczne informacje o opracowaniu przez naukowców PK “Standardu klimatycznego” dla Krakowa, piszą o nas m.in.: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, TVP 3, portale branżowe i samorządowe. Polecamy w szczególności krótką i ciekawą rozmowę prodziekana WISIE PK, dr inż. Jarosława Müllera, dziennikarką Radia Kraków w audycji EkoSpotkania.
Radio Kraków: Standard Klimatyczny dla Krakowa

Naukowcy Politechniki Krakowskiej wskażą jak właściwie zadbać o klimat w mieście. Eksperci opracowali zbiór wytycznych, które mają pomóc realizować w budownictwie politykę klimatyczną miasta. Badania prowadzono na zlecenie miejskie jednostki Klimat-Energia-Gospodarka wodna, powołanej by przystosować miasto do zmian klimatu. Energia, woda, zieleń, otoczenie budynku, mikroklimat, komfort środowiska materiały i technologie budowlane to strefy, które uwzględniają badania ekspertów . Na podstawie wytycznych naukowych można będzie wypracować konkretne rozwiązania projektowe dla budynków użyteczności publicznej. (…)

To jest dokument dla planistów, wykonawców, budowniczych? – pytała prof. Jarosława Müllera dziennikarka Radia Kraków w audycji Ekospotkania.
Dla wszystkich po kolei. Uniwersalność tego dokumentu polega na tym, że może z niego skorzystać, w zasadzie nawet powinien, urzędnik, który pisze umowę czy zamówienie, potem projektant, potem wykonawca, a potem jeszcze użytkownik, ponieważ nasze standardy sięgają aż do rozbiórki budynku. Zależy nam na tym, żeby – jeżeli byłyby na to pieniądze – budować budynki absolutnie idealne.
Polska Agencja Prasowa, TVP 3, Gazeta Krakowska, Portal samorządowy, Architektura Murator, Forum Akademickie i inni:
Politechnika opracowała dla miasta “Standard klimatyczny”

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zakończyli prace nad „Standardem klimatycznym dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie” – informuje uczelnia. Dokument przygotowany na zlecenie miejskiej jednostki jest zbiorem wytycznych, które mają pomóc realizować politykę klimatyczną miasta w budownictwie.

Opracowanie zostało już przekazane miejskiej jednostce Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, powołanej, aby adaptować miasto do zmian klimatu. Umowa pomiędzy KEGW a Politechniką Krakowską w sprawie sporządzenia “Standardu klimatycznego” została podpisana w październiku ub. roku. “Cieszymy się, że możemy służyć ekspercką wiedzą w tak ważnym dla przyszłości Krakowa obszarze jak zarządzenie tkanką miejską w zgodzie z ideą inteligentnych miast. Czerpanie z doświadczeń nauki i wykorzystywanie ich w praktyce jest szczególnie ważne wobec – stawianych przed nami – coraz poważniejszych wyzwań klimatycznych i energetycznych” – podkreśla Stanisław Rybicki, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Opracowanie, stworzone zgodne z ideą zrównoważonego budownictwa, jest instrukcją realizacji procesu inwestycyjnego dla projektantów, wykonawców i zarządców miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie. Jak informuje rzeczniczka PK Małgorzata Syrda-Śliwa, “Standard klimatyczny” obejmuje rekomendacje opracowane w odniesieniu do sześciu obszarów oceny procesu inwestycyjnego, które zdefiniowano jako: energia, woda, zieleń i otoczenie budynku, mikroklimat otoczenia, komfort środowiska wewnętrznego, materiały i technologie budowlane. Dodatkowo dokument zawiera wytyczne w zakresie standardów jakościowych dokumentacji projektowej i procedur racjonalnego sposobu organizacji przedsięwzięć budowlanych. Twórcy dokumentu wskazują również rekomendacje w zakresie komfortu środowiska wewnętrznego, czyli odpowiednich warunków przebywania dla użytkowników budynków.

“+Standard klimatyczny+ to praktyczne narzędzie służące realizacji polityki klimatycznej miasta w sektorze budownictwa. Jest zbiorem wytycznych, wskaźników i zaleceń, uwzględniających różne kryteria, w oparciu o które można dokonać kategoryzacji stosowanych rozwiązań projektowych” – mówi prof. Agnieszka Flaga-Maryańczyk z WIŚiE, jedna z koordynatorów zespołu przygotowującego dokument.

Wśród najważniejszych zaleceń, które znalazły odzwierciedlenie w poszczególnych kryteriach “Standardu klimatycznego” i są wspólne dla wszystkich typów budynków znalazły się m.in. ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię, zwiększenie udziału systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, zwiększenie wykorzystania magazynów energii cieplnej, ograniczanie zużycia w budynkach wody spełniającej parametry wody do spożycia czy stosowanie zieleni i rozwiązań opartych na przyrodzie w otoczeniu budynku i zintegrowanych z budynkiem.

W przygotowaniu dokumentu brało udział kilkudziesięciu pracowników PK z pięciu wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki, Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www