Skip to content

Politechnika przystąpiła do porozumienia na rzecz kształcenia w obszarze energetyki jądrowej – już w tym roku ruszy specjalność na studiach energetyka II stopnia

Politechnika Krakowska przystąpiła do porozumienia o współpracy przy kształceniu kadr w obszarze energetyki jądrowej. Umowę w tej sprawie podpisał w środę 31 maja w Warszawie rektor PK prof. Andrzej Szarata. Już w najbliższym roku akademickim uczelnia uruchomi specjalność energetyka jądrowa na studiach II stopnia na kierunku energetyka. Docelowo zamierza kształcić w tym obszarze na studiach I i II stopnia.

W dobie transformacji energetycznej jednym z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki będzie rozwój energetyki zeroemisyjnej, w tym jądrowej. Podstawowym elementem całego procesu będzie  zadbanie o kształcenie kadr technicznych w tym obszarze – podkreśla Ministerstwo Edukacji i Nauki, jeden z sygnatariuszy porozumienia.

Na początku 2023 r. minister Przemysław Czarnek, prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek oraz rektorzy 6 uczelni technicznych: Politechnik: Gdańskiej, Poznańskiej, Śląskiej, Wrocławskiej i Warszawskiej oraz Akademii Górniczo Hutniczej podpisali list intencyjny dotyczący kształcenia kadr dla energetyki jądrowej. Głównym celem porozumienia było opracowanie programu kształcenia na kierunku energetyka jądrowa oraz organizacja i uruchomienie studiów I oraz II stopnia o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku od roku akademickiego 2023/2024. Teraz do współpracy dołączyły cztery kolejne jednostki: Politechnika Krakowska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Warszawski oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. W proces kształcenia  ma być też  zaangażowane Narodowe Centrum Badań Jądrowych, które ma być dla uczelni laboratorium atomowym.

– Jesteśmy w kluczowym momencie światowej transformacji energetycznej, świadomi roli jaką odegrają w niej inżynierowie – mówi rektor Politechniki prof. Andrzej Szarata.  Wysokowykwalifikowanych specjalistów Politechnika Krakowska  kształci już w obszarach energetyki konwencjonalnej,  odnawialnej, wodorowej. W każdym z tych obszarów mamy światowej klasy naukowych ekspertów i uczestniczymy w strategicznych dla gospodarki przedsięwzięciach. Teraz nasze portfolio edukacyjne rozszerzamy o energetykę jądrową, niezwykle przyszłościową gałąź wiedzy i gospodarki. Cieszymy się, że dołączamy do prestiżowego grona podmiotów, zaangażowanych w kształcenie kadr na potrzeby rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i Europie.

Politechnika Krakowska od nowego roku akademickiego 2023/2024 uruchomi specjalność energetyka jądrowa na kierunku energetyka prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Nabór na nią będzie prowadzony w zimowej rekrutacji.  Nasze studia zapewnią studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności w zakresie inżynierii jądrowej oraz energetyki konwencjonalnej. Studia będą prowadzone przez pracowników Katedry Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK, a także praktyków z przemysłu i ekspertów z zagranicznych instytutów badawczych – mówi dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK, opiekun specjalności energetyka jądrowa na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. – Program studiów na specjalności „energetyka jądrowa” przygotowuje ekspertów dla przemysłu energetyki jądrowej, ale nie tylko. Znajdą zatrudnienie w elektrowniach jądrowych oraz u podwykonawców przemysłu jądrowego, w organach administracji publicznej jak np. agencja atomistyki czy urząd dozoru jądrowego. Ale oferty pracy będą mogli wybierać także z firm z rynku energetyki tradycyjnej – potrzebują takich specjalistów producenci maszyn i urządzeń dla sektora energetycznego czy przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej.

Uroczyste rozszerzenie porozumienia o kształceniu w obszarze energetyki jądrowej, które odbyło się 31 maja w siedzibie MEiN, towarzyszyło podpisaniu listu intencyjnego w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. Uruchomią je ORLEN Synthos Green Energy oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. Jak zapowiedziano podczas konferencji prasowej w Warszawie, w ramach Centrum powstanie pierwszy w Europie symulator reaktora jądrowego BWRX-300, a więc takiego, który będzie wykorzystywany w blokach jądrowych budowanych przez Grupę ORLEN w Polsce. Dla celów szkoleniowych zostanie także odwzorowana infrastruktura pomocnicza m.in. sterownia SMR-ów czy basen paliwowy. Kształcić się na nich będą inżynierowie jądrowi.

Na zdjęciu: Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektora Politechniki Krakowskiej i dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej podpisują porozumienie o współpracy przy kształceniu kadr w obszarze energetyki jądrowej.

 

 

/oprac. rzecznik PK/

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www