Skip to content

Otwarcie akredytowanego Laboratorium Maszyn i Urządzeń  Energetycznych (LMiUE)

Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych (LMiUE), wchodzące w skład Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych, jest przygotowane by najnowocześniejszymi technikami prowadzić badania z zakresu właściwości cieplnych i mechanicznych materiałów oraz badania środowiskowe, zarówno dla jednostek naukowych jak i sektora przemysłowego. W 2023 roku laboratorium uzyskało status akredytowanego laboratorium badawczego PCA nr AB 1882. W laboratorium wyznaczane będą właściwości cieplno-fizyczne m.in. nowych materiałów izolacyjnych, nanomateriałów, tekstyliów, polimerów oraz cieczy w warunkach zbliżonych do tych, w jakich będą eksploatowane. Oprócz tego wykonywać można analizy chemiczne oraz oznaczenia zanieczyszczeń trwałych (pestycydy, hormony, leki) obecnych w środowisku przyrodniczym (gleba, woda, powietrze). Szczegółowy zakres prac analitycznych jest dostępny na stronie: www.lmiue.pk.edu.pl

Dzięki nowoczesnemu i zróżnicowanemu wyposażeniu LMiUE, możliwe jest określanie różnorodnych parametrów fizycznych i chemicznych materiałów, co pozwala prowadzić działalność naukową w szerokim spectrum i rozwijać cenną współpracę z przemysłem, również na arenie międzynarodowej. Wyniki badań mogą być wykorzystywane m.in. przy uzyskiwaniu certyfikatów i atestów dla nowowprowadzanych produktów rynkowych i przemysłowych.

Laboratoria i pomieszczenia LMiUE mieszczą się w przyziemiu budynku W-2 na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Więcej informacji o działalności i ofercie Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych na stronie: www.lmiue.pk.edu.pl

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www