Skip to content

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w grupie pracowników dydaktycznych

w Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6)

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba dostępnych stanowisk: 2

Rodzaj umowy o pracę: na czas nieokreślony

Reprezentowana dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 1. Niezbędne wymagania:
 • wyższe wykształcenie techniczne, stopień co najmniej magistra inżyniera
  o specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja
 • biegła znajomość programu AutoCad
 • znajomość szerokiego spektrum urządzeń technicznych typu centrale wentylacyjne
  i klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej, klimakonwektory, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne, promienniki
 • świadectwo ukończenia studium pedagogicznego dla nauczycieli akademickich lub zobowiązanie rozpoczęcia studium po zatrudnieniu
 • cechy osobiste: komunikatywność, samodzielność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista
 • udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć projektowych z przedmiotów z dziedziny ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie działalności dydaktycznej:

 • realizacja pensum dydaktycznego na zasadach określonych w Regulaminie Pracy PK
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć i ich aktualizacja do obecnego stanu wiedzy
 • prowadzenie stałych konsultacji ze studentami oraz egzaminów i zaliczeń

W zakresie działalności organizacyjnej:

 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych
 • aktywny udział w pracach organizacyjnych Laboratorium i Wydziału
 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem ewentualnego dotychczasowego zatrudnienia)
 • kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie (studia wyższe)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego
 • wykaz osiągnięć, ewentualnych publikacji naukowych, odbytych kursów, szkoleń lub inne dokumenty mające wpływ na zatrudnienie

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe)

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6) Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej w Krakowie, ul. Warszawska 24, bud. W-15, pok. 18A
w godz. 9:00-14:00 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail: ok@pk.edu.pl

Teczka lub e-mail z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Dokumenty należy złożyć w terminie do 22.08.2024

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15.09.2024

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Kwalifikacyjną. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie BIP PK.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa (Ś-6) Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej w Krakowie, ul. Warszawska 24, bud. W-15, pok. 18A w dniach 16-23.09.2024. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www