Skip to content

Naukowcy z WISIE PK debatują o przyszłości energetyki odnawialnej w Polsce podczas ministerialnej Konferencji Stron Porozumień Sektorowych.

Debata na temat rozwoju sektora OZE w Polsce oraz przedstawienie efektu prac w ramach porozumień sektorowych morskiej energetyki wiatrowej; biogazu i biometanu oraz fotowoltaiki to główne cele Konferencji Stron Porozumień Sektorowych, która odbyła się 22 listopada 2022 r. w Warszawie. Konferencję objął honorowym patronatem Prezes Rady Ministrów, wzięli w nim udział: ministrowie klimatu i środowiska oraz rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu ds. OZE oraz przedstawiciel Międzynarodowej Agencji Energii (Head of the Energy Supply Unit). Politechnikę reprezentowali dziekan i prodziekan WISIE PK.

Porozumienia sektorowe to forma współpracy administracji rządowej z interesariuszami głównych branż sektora OZE w Polsce. Przygotowując nowe rozwiązania Ministerstwo Klimatu i Środowiska włącza w proces wszystkich przedstawicieli sektora. Kierunki i rozwiązania wypracowane w ramach Porozumień stanowią odpowiedź na przyszłe potrzeby i definiują wyzwania, którym trzeba sprostać chcąc rozwijać krajową energetykę odnawialną.

 Listopadowa Konferencja Stron Porozumień Sektorowych dotyczyła 3 obszarów:

Po pierwsze rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W tej części obrad głos zabierał dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK, który zajmuje się zagadnieniami z zakresu energetyki wiatrowej, dzięki czemu PK może się poszczycić najszerszym w skali kraju wachlarzem doktoratów zamawianych w morskiej energetyce wiatrowej.

Po drugie, konferencja dotyczyła rozwoju sektora biogazu i biometanu, tu odnotować należy ekspercką aktywność dziekana WISIE PK, dr hab. inż. Stanisława M. Rybickiego, prof. PK, który również tą tematyką zajmuje się naukowo.

Trzecim obszarem była sektorowa współpraca na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki.

– Było to bardzo mocno robocze spotkanie, sprawdzenie, gdzie jesteśmy po dwóch latach.  Dużo krytycznej wymiany zdań między przedstawicielami władz i Sejmu, czyli prawodawcami, a osobami, które projektują, opiniują i zaczęły eksploatować te układy odnawialnych źródeł energii. Tak aby to przestało być hasło, a zaczęła być praktyka dnia codziennego – wyjaśnił dziekan WIŚIE PK prof. Stanisław Rybicki. – Konferencja nie miała charakteru triumfalnego show, raczej dominował namysł, gdzie nam nie poszło. Przykładowo okazało się, że przelobbowano rozwiązanie, które w sektorach były uważane za niekorzystne, a nacisk społeczny przeforsował pewne ograniczenia w wykorzystaniu profermentu z produkcji biometanu. Czyli robocze wnioski, które tak naprawdę warunkują skuteczne wdrożenie.

 Wydarzeniu towarzyszyły panele dyskusyjne i prezentacje: panel „Dynamika rozwoju OZE a bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście otaczającej nas rzeczywistości geopolitycznej”; panel „Rok porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Osiągnięcia i dalsze plany”; prezentacja dot. „Biogazu i Biometanu”; prezentacja dot. rozwoju sektora fotowoltaiki w Polsce. W poszczególnych dyskusjach udział wzięła szeroka reprezentacja przedstawicieli sektora, przemysłu i nauki. – Jeśli chodzi perspektywy polskiej energetyki odnawialnej, to minister podsumował, że – w wyniku konieczności ­– są bardzo dobre. Jednocześnie to forum wykazało, że istnieje szereg przeszkód uniemożliwiających szybkie wdrożenie, które są możliwe do pokonania, ale których nie można ignorować. Myśmy się właśnie po to spotkali, by je zidentyfikować i zacząć usuwać –  podkreślił dziekan WISIE PK.

Zapytany o wnioski dla uczelni wyższej kształcącej na kierunkach związanych z zieloną energetyką prof. Rybicki podsumował  – najsilniejszą reprezentowaną grupę stanowili prezesi albo właściciele firm, które eksploatują urządzenia OZE na co dzień. Oni do nas mówili o specyficznych potrzebach kształcenia w tej materii. Zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do profesjonalnego projektowania i eksploatacji OZE stale narasta.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www