Skip to content

Konkurs dot. stypendium dla studenta w ramach projektu OPUS (NCN)

Nazwa jednostki: Katedra Energetyki (Ś-2), Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Krakowska

Nazwa stanowiska: Stypendysta (student)

Wymagania:

 • posiadanie statusu studenta (ukończony co najmniej szósty semestr studiów pierwszego stopnia) lub tytułu inżyniera na kierunku Energetyka lub pokrewnym,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac eksperymentalnych,
 • znajomość obiegów termodynamicznych,
 • znajomość podstaw wymiany ciepła,
 • podstawowa znajomość narzędzi obliczeniowych i symulacyjnych (np. Fluent, Epsilon lub podobne),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Opis zadań:

 • prace obliczeniowe i symulacyjne nad planowanym obiegiem pary mokrej,
 • udział w projektowaniu stanowiska badawczego oraz w badaniach eksperymentalnych,
 • opracowanie i analiza wyników pomiarów ekspandera i stanowiska do wytwarzania pary mokrej,
 • udział w opracowywaniu raportów cząstkowych,
 • koordynowanie pracy podwykonawców.

Typ konkursu NCN: OPUS

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2023 r.

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

 • stypendium w wysokości 3500 PLN brutto miesięcznie. Kwota może obejmować obciążenia publiczne i prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • okres pobierania stypendium: 36 miesięcy,
 • elastyczny czas pracy umożliwiający dopasowanie do zajęć na uczelni w wymiarze średnio 40 godz. miesięcznie,
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy naukowej,
 • pracę w sprzyjającej atmosferze.

Dodatkowe informacje:

 • tytuł projektu: „Innowacyjny system z zastosowaniem pary mokrej do konwersji ciepła odpadowego na energię elektryczną”
 • rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.,
 • zgłoszenia należy przesyłać na adres: wieslaw.zima@pk.edu.pl,
 • wymagane dokumenty:
  • kopia (skan) dyplomu ukończenia studiów inżynierskich (lub inny dokument potwierdzający ich ukończenie) lub dokument potwierdzający status studenta,
  • CV z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia oraz zawierający informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (praca w kołach naukowych, udział w konferencjach, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody, wyróżnienia i stypendia, udział w projektach badawczych, lista publikacji),
  • list motywacyjny wraz z listem referencyjnych od jednego samodzielnego pracownika naukowego z dziedziny uprawianej przez Kandydata,
  • inne dokumenty (skany) istotne dla rekrutacji do pracy w projekcie (np. certyfikat znajomości języka angielskiego, zaświadczenia o odbytych szkoleniach, wyróżnienia lub nagrody itp.),
 • Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendium i ponowienia konkursu, jeśli kandydaci nie spełnią stawianych w konkursie wymagań lub pojawią się inne istotne okoliczności wpływające na planowany sposób realizacji projektu,
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną,
 • decyzja Komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej do 08 września 2023 r.,
 • od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

 

Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w [np. CV, liście motywacyjnym, innych załączonych dokumentach] w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www