Skip to content

Konferencja Naukowo-Techniczna „WSPÓŁCZESNE INTELIGENTNE SIECI WODOCIĄGOWE” – 30.11.2023-01.12.2023 Rytro

Konferencja o zasięgu ogólnopolskim mająca na celu prezentację i upowszechnianie wśród kadr zarządzających polskich przedsiębiorstw wodociągowych wyników badań i technologii wypracowanych w Projekcie nr POIR.04.01.04-00-0041/18 „Zaawansowana technologicznie, inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę”. Adresowana jest do przedstawicieli jednostek związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem, eksploatacją oraz monitoringiem systemów zaopatrzenia w wodę, w szczególności przedsiębiorstw wodociągowych.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www