Skip to content

Konferencja Naukowo Techniczna organizowana przez krakowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

W dniach 26-27 października 2023 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK w ramach  62-go Tygodnia Hydrotechnika i Melioranta odbyła się Konferencja Naukowo Techniczna organizowana pod patronatem dr inż. Krzysztofa Wrzoska – Prezesa ZG SITWM przez krakowski Oddział Stowarzyszenia oraz Koło SITWM NOT działające przy Katedrze Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej PK.

Część plenarną konferencji otworzył oraz powitał zaproszonych gości dziekan WIŚiE dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK. Instytucje i jednostki działające w obszarze szeroko rozumianej Gospodarki Wodnej podczas części plenarnej konferencji reprezentowali: Radosław Radoń – Dyrektor RZGW Kraków, Katarzyna Szczepaniec – z-ca Dyrektora RZGW Kraków, Adam Cebula – z-ca Dyrektora Klimat Energia Gospodarka Wodna – Jednostki budżetowej Urzędu Miasta Krakowa oraz Mirosław Fijałkowski PBWI Sp. Z o.o. Władze Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie reprezentował prorektor dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski. W konferencji udział wzięli licznie studenci Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a wśród nich absolwenci nagrodzonych najlepszych prac dyplomowych wraz z ich promotorami. Konferencję poprowadził mgr inż. Zbigniew Kot – Przewodniczący Zarządu Oddziału SITWM NOT w Krakowie.

W części plenarnej konferencji wręczone zostały dyplomy za najlepsze i wyróżnione prace dyplomowe, absolwentom hydrotechnikom i meliorantom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, wręczono również legitymacje SITWM nowo przyjętym członkom Oddziału.

Podczas konferencji przedstawiono referaty na temat:

– “Perspektywa Naturalnych Zagrożeń Miasta Krakowa” wygłoszony przez dr inż. Bernarda Twaroga z Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej,

−”Nowoczesne metody badania i monitoringu budowli piętrzących” wygłoszony przez dr hab. inż. Tomisława Gołębiowskiego, prof. PK oraz dr inż. Krzysztofa Radzickiego z Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej,

– “Innowacyjność wykorzystania technologii BIM w hydrotechnice na przykładach zrealizowanych projektów” wygłoszony przez mgr inż. Janusza M. Filipczyka reprezentującego PBW Inżynieria Sp. z o.o. zajmującej się projektowaniem, nadzorowaniem oraz badaniami obiektów inżynierii lądowej i wodnej, które następnie stały się przyczynkiem do szerokiej, merytorycznej dyskusji.

W drugim dniu konferencji miał miejsce wyjazd terenowy, którego celem było zapoznanie się z konstrukcją oraz  warunkami funkcjonowania nowo powstających obiektów systemu ochrony przed powodzią miasta Krakowa. W porcie Płaszów, gdzie zainstalowane zostały jako jeden z elementów domykających system ochrony Krakowa przed powodzią wrota o wymiarach 6 m szerokości i ponad 11 m wysokości każde,  uczestnicy zapoznali się z konstrukcją, systemem działania oraz byli świadkami uruchomienia tych konstrukcji. Drugim punktem wyjazdu były inwestycje przeciwpowodziowe realizowane obecnie w południowej części Krakowa, a dokładnie – w dolinie rzeki Serafy: zbiornik Serafa 2 oraz suche zbiorniki przeciwpowodziowe wraz z zaporą na rzece Malinówka – Malinówka 1 i 2. W wyjeździe studialnym, który odbył się pod kierunkiem mgr inż. Marty Kot z RZGW w Krakowie, uczestniczyli zainteresowani członkowie Stowarzyszenia SITWM oraz, co bardzo ważne – studenci kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna Politechniki Krakowskiej z opiekunem merytorycznym – dr inż. Martą Łapuszek z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK.

/oprac. dr inż. Marta Łapuszek/

 

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www