Skip to content

Informacja o wyniku konkursu z dnia 29.06.2023 dot. stypendium dla studenta w ramach projektu OPUS (NCN)

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej

Nazwa stanowiska: Stypendysta (student)

Data ogłoszenia: 29.06.2023

Termin składania ofert: 31.08.2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.09.2023

Liczba zgłoszeń: 4

Kandydat, który wygrał konkurs: Karol Morański

Uzasadnienie wyboru: Komisja po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez Kandydata oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej stwierdziła, że spełnione zostały wszystkie warunki konkursu. Rekrutacja przeprowadzona została zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r., zgodnie z którym Pan Karol Morański uzyskał największą liczbę punktów ze wszystkich aplikujących w konkursie osób.

 

Przewodniczący komisji stypendialnej

prof. dr hab. inż. Wiesław Zima

 

Kraków, dnia 08.09.2023

 

/Wersja do pobrania/

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www