Skip to content

Informacja o wyniku konkursu dot. stypendium dla studenta w ramach projektu OPUS (NCN)

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej

Nazwa stanowiska: Stypendysta (student)

Data ogłoszenia: 3.04.2023 r.

Termin składania ofert: 20.04.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.04.2023 r.

Liczba zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs: Dominik Niewiedział

Uzasadnienie wyboru: Komisja po zapoznaniu się dokumentami przedłożonymi przez Kandydata stwierdziła, że spełnione zostały wszystkie warunki konkursu. Rekrutacja przeprowadzona została zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r., zgodnie z którym Pan Dominik Niewiedział uzyskał największą liczbę punktów ze wszystkich aplikujących w konkursie osób.

 

Przewodnicząca komisji stypendialnej

dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK

 

Kraków, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www