Skip to content

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej

Rok akademicki ogłaszam za rozpoczęty! – tą tradycyjną formułą dziekan WISiE, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK dokonał uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023.

We wtorek, 4 października 2022 r., w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej pierwszy raz po pandemicznej przerwie przy pełnej Sali odbyła się uroczystość immatrykulacji studentów pierwszego roku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Wydarzenie poprowadził Dziekan Wydziału dr hab. inż. S. M. Rybicki, prof. PK, w obecności prodziekanów WISIE PK: dr. inż. Agnieszki Flagi-Maryańczyk; dr. inż. Piotra Beńko, prof. PK; dr inż. Jarosława Müllera, prof. PK oraz dr. hab. inż. Sławomira Grądziela, prof. PK. Przedstawicielem władz rektorskich był Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK.

Ponad pięciuset młodych ludzi w obecności władz, pracowników i zaproszonych gości dołączyło do grona studentów wydziału, powtarzając za Prodziekanem, prof. Piotrem Beńko, słowa ślubowania:

Wstępując do wspólnoty akademickiej Politechniki Krakowskiej, ślubuję uroczyście: zdobywać wiedzę i umiejętności, przestrzegać regulaminu studiów, zachowywać się godnie i dbać o dobre imię mojej uczelni, postępować zgodnie z zasadami etyki, szanować tradycje Politechniki Krakowskiej.

Jak podkreślił w przemówieniu inauguracyjnym dziekan WIŚiE PK – Jako pierwszy z dziekanów tego Wydziału mam ogromny zaszczyt i przyjemność powitać Państwa w  jednostce naukowej kategorii A. Witam na Wydziale, którego działalność w obszarze dyscypliny “inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka” w wyniku ewaluacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2021 uzyskała jedną z najwyższych ocen w skali kraju. Jest to wyraz uznania dla naszej aktywności badawczej, publikacyjnej, patentowej oraz w obszarze współpracy z przemysłem. Ten wynik potwierdza, że pracujący tu naukowcy wykazują się wpływem na otoczenie społeczno-gospodarcze i że są przygotowani, by kształcić kolejne generacje specjalistów branżowych. Przez kształcenie rozumiem tu przygotowywanie studentów do rozwiązywania przyszłych problemów inżynierskich, które pojawiać się będą przez cały okres Państwa aktywności zawodowej. I my przygotujemy tu Państwa tak, że im sprostacie.

Tegoroczna Inauguracja przyciągnęła tak licznych gości, że potrzebne były obydwie sale Działowni, aby pomieścić świeżo upieczonych studentów, pracowników, zaproszonych na uroczystość partnerów z otoczenia gospodarczego oraz przyjaciół Wydziału.

Te ważne i radosne chwile w życiu społeczności akademickiej WIŚiE PK uświetnili swoją obecnością

goście reprezentujący instytucje i jednostki odpowiedzialne za infrastrukturę miasta Krakowa:

 • Pan Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa
 • Panowie Paweł Senderek oraz Janusz Wesołowski, Wiceprezesi Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa
 • Pani Maria Duma reprezentująca Biuro Rozwoju Systemów Sieciowych Wodociągów Miasta Krakowa S.A, absolwentka naszego Wydziału
 • Pan Marek Mazurek, Członek Zarządu ds. Eksploatacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie
 • Pan Andrzej Łazęcki, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, absolwent naszego wydziału
 • Pan Marek Kabaciński, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny MPO w Krakowie;

przedstawiciele władz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Krakowskiego Oddziału PZITS:

 • Pan Mirosław Boryczko, Przewodniczący Okręgowej Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie
 • Pani Małgorzata Boryczko, Powiatowa Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie
 • Pani Gabriela Przystał, Powiatowa Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, absolwentkę wydziału
 • Pani Małgorzata Duma-Michalik, Prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału PZITS;

goście reprezentujący naszych partnerów z otoczenia gospodarczego, firmy krajowe i międzynarodowe: SWECO Engineering Sp. z o.o.; Grupa Azoty S.A., JACOBS.

Ponadto obecni byli przedstawiciele uczelni zrzeszonych w ramach związku InnoTechKrak i współpracujących na co dzień z WIŚiE PK w zakresie badań naukowych i dydaktyki:

 • Pan Profesor Leszek Książek, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Pan Doktor habilitowany Adam Postawa, Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Pan dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

Nie mogło także zabraknąć na uroczystości współgospodarzy międzywydziałowych kierunków studiów inżynieria czystego powietrza i gospodarka przestrzenna, tj. władz Wydziału Mechanicznego, Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii Lądowej w osobach:

Pani Profesor Magdaleny Kozień-Woźniak – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Pana Profesora Andrzeja Szaraty – dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej

Pana Profesora Marka Kozienia – prodziekana Wydziału Mechanicznego.

Obecni byli także przedstawiciele wydziałów Politechniki Krakowskiej:

Pan Profesor Zbigniew Wzorek, prodziekan WIiTCH

Pan Doktor Marek Nykiel, prodziekan WIMiF

Pan Doktor habilitowany Dariusz Borkowski, prodziekan WIEiK

Pan Doktora Daniel Grzonka, prodziekan WIiT.

Wykład immatrykulacyjny pt.: „Prosta droga do Kariery: Inżynier -> Magister -> Doktor -> Dyrektor” wygłosił dr hab. inż. Damian Piotr Muniak, prof. PK pracownik naukowy Katedry Energetyki PK a zarazem Dyrektor Techniczny w Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.

Immatrykulowanym studentom gratulujemy wyboru studiów i życzymy satysfakcjonujących rezultatów w zgłębianiu wiedzy na drodze do stabilnej przyszłości zawodowej każdego z Was. Niech czas spędzony w murach WIŚiE PK będzie dla Was udany i inspirujący. Najlepiej oddadzą to słowa dziekana  życzę Państwu powodzenia w studiowaniu, ale także bardzo proszę abyście znaleźli czas na przyjemności życia studenckiego, które wiążą się z tym najlepszym okresem Waszego życia. Studiując na naszej uczelni, nawiązywać będziecie szereg kontaktów, które później procentować będą w całym waszym życiu zawodowym. Współczesny inżynier nie może działać w próżni społecznej, a okres studiów  szczególnie wspólne wykonywanie projektów czy przygotowanie do egzaminów  tworzy więzi, które pozostają na całe zawodowe życie. Proszę, wykorzystajcie jak najpełniej szansę, jaką dają studia na Naszym Wydziale.

Z nadzieją i ostrożnym optymizmem spoglądając w przyszłość, życzymy wszystkim Państwu w roku akademickim 2022/2023 owocnej pracy, wielu sukcesów i realizacji wszystkich ambitnych celów oraz satysfakcji płynącej ze sprostania czekającym wyzwaniom.

Fot. Jan Zych

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www