Skip to content

II Międzynarodowa Konferencja na temat Środowiskowego i Astronomicznego Zanieczyszczenia Świetlnego EALPO 2022

Konferencje EALPO (Environmental and Astronomical Light Pollution) w zamierzeniu są międzynarodowym rozszerzeniem odbywających się corocznie od 2013 r. Ogólnopolskich Konferencji na temat Zanieczyszczenia Świetlnego (OKZŚ). Konferencje OKZŚ odbywają się w różnych ośrodkach akademickich w Polsce (Warszawa, 2014: Wrocław, 2015: Kraków, 2016: Rzeszów, 2017: Warszawa, 2021: Łódź). Konferencje EALPO odbywają się w Krakowie i w sąsiednich miejscowościach, a ich głównym organizatorem jest Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Konferencje EALPO i OKZŚ odbywają się naprzemiennie, w cyklu dwuletnim.

 

Tegoroczna edycja konferencji EALPO zorganizowana została w dniach 2-3 września. Ze strony środowiskowej organizatorem był Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej (WIŚiE), natomiast ze strony astronomicznej Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA). Trzecim współorganizatorem było Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach (MOA), które zapewniło pełną obsługę logistyczną konferencji, w tym przede wszystkim salę wykładową z możliwością zdalnego uczestnictwa, jak również miejsca noclegowe oraz zaplecze gastronomiczne.

 

Patronami konferencji byli: prof. dr hab. inż. arch.  Andrzej Białkiewicz, Rektor Politechniki Krakowskiej oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne. W Komitecie Honorowym konferencji zasiadali mgr Mieczysław Janusz Jagła, Prezes PTMA, mgr Dominik Pasternak, Dyrektor MOA oraz dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK, Dziekan WIŚiE. Partnerami naukowymi konferencji był Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W skład komitetu naukowego wchodziło 19 naukowców z ośrodków krajowych i zagranicznych.

 

Konferencja poświęcona była problemowi zanieczyszczenia środowiska światłem sztucznym zarówno w aspekcie środowiskowym, jak też astronomicznym. Jej celem było przedstawienie problemu zanieczyszczenia światłem w ujęciu interdyscyplinarnym oraz omówienie sposobów minimalizacji tego zjawiska i jego negatywnych skutków. W związku z interdyscyplinarnością  omawianego zagadnienia, konferencja została podzielona na szereg bloków tematycznych, takich jak:

  • wpływ zanieczyszczenia świetlnego na zdrowie człowieka,
  • wpływ zanieczyszczenia świetlnego na florę i faunę,
  • wpływ zanieczyszczenia świetlnego na badania astronomiczne,
  • wpływ planowania architektonicznego na ograniczenie zanieczyszczenia świetlnego,
  • meteorologiczne aspekty zanieczyszczenia świetlnego,
  • sposoby redukcji zanieczyszczenia świetlnego i minimalizacji jego negatywnych efektów,
  • turystyka ciemnego nieba w kontekście zanieczyszczenia świetlnego,
  • uświadamianie społeczeństwu zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem świetlnym,
  • ekonomiczne i prawne aspekty zanieczyszczenia świetlnego.

 

W konferencji wzięło udział 42 uczestników reprezentujących 25 jednostek naukowych, w tym 15 gości zagranicznych z 6 krajów (Austria, Meksyk, Niemcy, Polska, Słowacja, Ukraina). Wygłoszono 17 referatów oraz zaprezentowano 3 postery. W związku z trwającym stanem epidemicznym COVID-19 konferencję zorganizowano w trybie hybrydowym, co oznacza, że część uczestników (19 osób) brała udział w obradach stacjonarnie, natomiast pozostali połączeni byli zdalnie z obradami konferencji za pośrednictwem platformy internetowej Zoom. Umożliwiło to udział w konferencji zarówno tym, którzy z różnych powodów nie mogli na nią przybyć osobiście, jak też tym, którym nagła choroba uniemożliwiła planowany przyjazd. Nowoczesna technologia pozwoliła uczestnikom zdalnym brać pełny udział w konferencji, umożliwiając im zarówno prezentowanie własnych referatów, jak też wysłuchiwanie prelekcji realizowanych stacjonarnie, mogli tez zadawać pytania prelegentom. 

/Zdjęcia J. Zych oraz organizatorzy konferencji EALPO./

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www