Skip to content

II konferencja naukowa pt. Innowacje w Odnawialnych Źródłach Energii.

II Konferencja naukowa pn. Innowacje w Odnawialnych Źródłach Energii odbędzie się w dniach 30-31 marca 2023 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Nasz wydział patronuje wydarzeniu. 
Wydarzenie ma charakter hybrydowy i jest organizowane przez Polską Izbę Ekologii w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki jest przestrzenią do dialogu w związku z innowacyjnymi przeobrażeniami związanymi z przejściem od energetyki konwencjonalnej w stronę nowych technologii i energii odnawialnej.
Tematyka odnawialnych źródeł energii jest szczególnie istotna dla rozwoju gospodarczego Polski. Polityka energetyczna Polski zawiera cele dotyczące intensywnego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, do czego potrzebne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z polskich jednostek naukowych. Przepisy unijne obligują każde państwo członkowskie do realizacji wyznaczonych celów w zakresie OZE, promując wydajność i oszczędność energetyczna. Zasady kształtowania polityki energetycznej Polski oraz organy właściwe w sprawach gospodarki energia powinny współgrać z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z nauki do praktyki. Struktura wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem zasobów odnawialnych powoduje szereg wyzwań technicznych, które mogą być rozwiązane przez polskie jednostki naukowe. Identyfikacji barier prawnych uniemożliwiających lub utrudniających budowę instalacji OZE należy dyskutować i przepracować. Panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe i in. – w każdym obszarze technologii OZE powstają innowacje do wdrożenia. Eksploatacyjne wyzwania związana z inną strukturą popytu na energię i amplitudę szczytów zapotrzebowania, tzw. pików energetycznych dają przestrzeń do wdrożeń technologii. Daje to szansę na bardziej stabilne dostarczanie energii odnawialnej. Wymagania infrastrukturalne umożliwiające zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii są ogromne. Upowszechnienie nauki nastąpi poprzez prezentacje osiągnięć naukowych na konferencji, w tym wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Głównym celem konferencji jest upowszechnianie wyników prac naukowych oraz promocja nakierowana na ich wdrożenie w gospodarce w oparciu o Polską myśl naukowa i techniczną. Dzięki realizacji międzynarodowej konferencji i zaplanowanych narzędzi jej promocji nastąpi upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych.

Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców – instalatorów OZE, eksploatatorów, pośredników, jednostek naukowych, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Witold Kozłowski  – Marszałek Województwa Małopolskiego, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, Akademia Śląska w Katowicach, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu, Park Naukowo-Technologiczny EURO CENTRUM Sp. z o.o., Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Stowarzyszenie NATUREEF oraz Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Katowicach.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego .
 
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie wydarzenia.

Informacje o wpisie:

Udostępnij:

Logowanie

Zaloguj się aby zarządzać serwisem www